WIADOMOŚCI

Aplikacja demo SMS – Zabierz platformę A2P na przejażdżkę

Published on:12 / April / 2017

Myślisz o wdrożeniu SMS API firmy Infobip? – Nie martw się: to szybkie i proste. Tak proste, że nawet stworzyliśmy aplikację demo, aby to zademonstrować.

Pierwszym krokiem jest utworzenie konta Infobip, a następnie pobranie naszej aplikacji demo SMS. Aplikacja nie wymaga instalacji, więc uruchomienie pliku spowoduje natychmiastowe otwarcie ekranu logowania, na którym zostaniesz poproszony o podanie swoich danych logowania do konta Infobip. Po ich wpisaniu możesz użyć aplikacji, aby rozpocząć swój własny projekt lub po prostu ją przejrzeć.           

Infobip SMS demo App: Login screen

 

APLIKACJA

 

Aplikacja oferuje trzy podstawowe funkcje:

  • Wyślij wiadomość SMS

  • Pobierz raport doręczenia wysłanej wiadomości

  • Pobierz dziennik wysłanej wiadomości

 

Infobip SMS demo App: Test our platform by sending an SMS

Zatem, o co chodzi z tym raportem doręczenia i dziennikiem SMS? Dziennik SMS będzie dostępny przez 48 godzin i przez cały ten czas będziesz mieć dostęp do treści swojej wiadomości. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do dziennika konkretnej wiadomości, będziesz mógł go wyszukać przy użyciu filtrów, takich jak adres nadawcy czy odbiorcy, status wiadomości SMS itp. Z drugiej strony, raport doręczenia ma charakter jednorazowy umożliwiający sprawdzenie czy wiadomości zostały skutecznie doręczone.

O KODZIE

Aplikacja jest prostym programem komputerowym opartym na środowisku Java. Jej kod dostępny jest w Github. Uruchomienie aplikacji wymaga środowiska Java, wersja 8 lub późniejsza, Maven wersja 3 i Git. Wymogi te można sprawdzić uruchamiając wiersz polecenia w Windows.

Struktura kodu aplikacji opiera się na pakietach funkcjonalności, co oznacza, że wszystkie elementy kodu związane, powiedzmy, z wysłaniem wiadomości SMS, znajdują się w pakiecie o nazwie „wyślij”. Ponadto, ten pakiet obejmuje pakiet interfejsu użytkownika zawierający klasy wprowadzające części struktury JavaFX potrzebnej do obsługi formularza wysłanej wiadomości i danych wejściowych użytkownika.

ZACZNIJ TWORZENIE APLIKACJI

Aby rozpocząć tworzenie aplikacji, musisz pobrać kod źródłowy na swój komputer. Możesz pobrać plik archiwum ZIP ze strony GitHub lub użyć Git do sklonowania repozytorium.

Jeśli wybierzesz klonowanie repozytorium, musisz otworzyć swój terminal i ustawić się w katalogu, do którego chcesz pobrać projekt. Po przygotowaniu katalogu, wykonaj poleceniesklonuj git.

Po wykonaniu polecenia, Git utworzy nowy katalog o nazwie infobip-api-java-demo i pobierze do niego zawartość repozytorium. Możesz przetestować ważność utworzonego katalogu sprawdzając, czy zawiera następujące pliki: .gitignoreLicensepom.xmlREADME.md.

Jeśli pliki te są w katalogu, kod źródłowy został prawidłowo pobrany i możesz go utworzyć wykonując komendę instalacji mvn do Twojego nowo utworzonego katalogu infobip-api-java-demo. Twój główny katalog projektu będzie mieć nowy katalog o nazwietarget.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację demo, ustaw się w docelowym katalogu. Twoja pozycja powinna być dokładna, jeżeli wykonałeś te kroki. Kolejnym etapem jest po prostu uruchomienie aplikacji korzystając z:

C:\infobip-api-java-demo\target>java -jar DemoApp.jar

Jeśli powyższe kroki zostały prawidłowo wykonane, powinna uruchomić się aplikacja poprzez wyświetlenie ekranu logowania, na którym możesz wpisać swój login i hasło. Po ich wpisaniu będziesz mógł wysyłać wiadomości i pobierać raporty doręczeń i dzienniki.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ WYSYŁAĆ WIADOMOŚCI

 PRZYJRZYJ SIĘ