WIADOMOŚCI

Budowanie ekosystemu mobilnego stawiającego użytkownika w centrum

Published on:22 / March / 2016

Sektor mobilny stał się połączonym globalnym rynkiem, na którym o przewagę walczy wiele zainteresowanych stron. Rywalizacja o największy wzrost liczby użytkowników oraz tworzenie innowacyjnych metod prezentacji, sprzedaży i kontaktu z konsumentami to zarazem wyścig uliczny, maraton i – jako niezamierzony efekt – współzależność.

Dzisiejsi użytkownicy ponad wszystko cenią sobie wygodę, bo jest ona oferowana. Zwrot w kierunku wrażeń stawiających użytkownika w centrum nie był niespodziewany, bo przecież ludzie nie rezygnowali z możliwości dostępu do bieżącej wody czy innych wygód, które dziś uważamy za oczywiste. Szczególnie ważny jest jednak fakt, że przejście do branży mobilnej ze względu na większą wygodę wpłynął na ewolucję konsumpcji treści.

Ewolucja napędzana przez użytkowników

Jako użytkownicy coraz mniej cenimy sobie możliwości Internetu. Dziś chcemy, aby nasze usługi były dostępne natychmiast. Z tego samego powodu Netflix eliminuje piractwo. Z kolei niszowy aspekt samych usług, rozwiązywanie jednego konkretnego problemu jako punkt wyjściowy dla początkowej fazy wzrostu, oznacza wykorzystywanie różnych platform do wprowadzania różnych aspektów działalności. Zamiast budować własną bazę użytkowników, usługi zaczynają teraz używać komunikatorów, aby błyskawicznie dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Również uwierzytelnianie usług w oparciu o Google ułatwia użytkownikom dostęp do usług i aplikacji spoza Google.

Ta nowa ewolucja skupia się wokół użytkownika. Niezależnie od końcowego celu, zakładającego stworzenie dodatkowego dochodu w ekosystemie, wszystko dzieje się dlatego, że użytkownicy mają ograniczony zasób uwagi, którą chcą poświęcić.

W ten sposób telefon komórkowy stał się nowym komputerem stacjonarnym, tyle że dostępnym z dowolnego miejsca, a użytkownicy są nieustannie bombardowani informacjami wymagającymi ich natychmiastowej uwagi. Nasycenie sklepów z aplikacjami i innowacyjność usług sprawia, że dostępna oferta jest teraz znacznie szersza i wszyscy konkurują o tę odrobinę uwagi użytkowników. Ponieważ wszystko odbywa się w sferze mobilnej, a użytkownicy stale otrzymują informacje, firmy muszą tworzyć interesujące, wyjątkowe treści, bezproblemowo dopasowane do codziennej aktywności użytkowników. W przeciwnym razie użytkownicy odchodzą. Uwaga użytkowników i wygoda grają dziś pierwsze skrzypce. Również z tego względu wielu dostawców usług woli symbiotyczne, wzajemnie korzystne relacje od braku wygody.

Tak czy inaczej, jest to tylko połączenie w ramach jednej gałęzi całego ekosystemu mobilnego. Jak możemy wynieść to doświadczenie na poziom globalny i objąć nim wszystkie zainteresowane strony, których uprawnienie może być początkiem nowej epoki mobilnej?

Łączenie ekosystemu

Przede wszystkim jest to wyzwanie związane z globalnością. W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą kontynuować taką wzajemną, symbiotyczną relację i oferować połączone usługi globalnym odbiorcom za pośrednictwem mobilnego medium, które już teraz intensywnie koncentruje się na zapewnieniu użytkownikom wszystkiego, czego potrzebują, we właściwym czasie?

Aby rozwiązać ten problem, musimy ponownie przeanalizować proces, który w trakcie tego przejścia do sfery mobilnej nie uwzględniał wszystkich zainteresowanych stron. Najważniejsze zainteresowane strony, takie jak operatorzy sieci komórkowych, nie miały pełnego udziału w tym równaniu, co doprowadziło do zakłócenia ekosystemu i obniżenia zadowolenia użytkowników. Firmy, startupy i uznane innowacyjne platformy potrzebują sposobu dostarczania swoich usług użytkownikom, którzy z definicji byli także użytkownikami lokalnych operatorów sieci komórkowych. Z kolei operatorzy sieci komórkowych muszą spieniężać i kontrolować dane oraz ruch GSM przechodzący przez ich sieci. Na początku, zamiast współistnieć, cele te powodowały tarcia. Z czasem pojawiły się specjalistyczne platformy, które wprowadziły zaufane partnerstwa i udostępniły operatorom sieci komórkowych sprawdzone warstwy zabezpieczeń, co przyczyniło się do minimalizacji niechcianych wiadomości oraz oszustw. Tacy eksperci wnieśli dodatkową wartość dla obu stron ekosystemu, tworząc most ponad podziałami między firmami telekomunikacyjnymi i a technologiami dla przedsiębiorstw. Teraz branża mobilna dysponuje prawdziwą łącznością.

BaaS - model współpracy z operatorami, który może stworzyć most ponad podziałami pomiędzy firmami telekomunikacyjnymi a przedsiębiorstwami

Jednak stworzenie mostu technologicznego między tymi dwiema zainteresowanymi stronami stanowiło dopiero pierwszy krok. Aby stworzyć niespotykane dotąd możliwości wewnątrz ekosystemu, ta trójstronna współpraca będzie musiała też stworzyć więź opartą na współzależności. Dlaczego? Samo nawiązanie łączności nie usuwa wszystkich bolączek wszystkich zainteresowanych stron.

Dla operatorów rozwój i utrzymanie usług zorientowanych na konsumenta jest zasobochłonnym przedsięwzięciem, które tradycyjnie nie wchodziło w zwykły zakres ich działalności. Ponadto wykorzystanie portfeli konsumentów i zapewnienie najwyższego poziomu wsparcia dla tego rodzaju usług stanowi dodatkowe obciążenie dla zasobów operatora. Z drugiej strony, zagwarantowanie realizacji usługi i posiadanie prawdziwie globalnej platformy umożliwiającej przedsiębiorstwom dotarcie do użytkowników to problem, który większość współczesnych firm bardzo chce rozwiązać.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz inwestycjom w badania i rozwój specjalistyczne firmy technologiczne połączyły wewnętrzne programowanie, a także oparły się na istniejących relacjach z operatorami sieci komórkowych na świecie, aby spełnić wymagania dzisiejszych firm i zapewnić im wysokiej jakości usługi o globalnym zasięgu. Teraz, za sprawą modelu biznes jako usługa (Business-as-a-Service), firmy takie jak Infobip stają się modułowe, doskonaląc działanie w roli pośrednika rozwiązującego większość bolączek operatorów i przedsiębiorstw, co może obejmować wszystko – od generowania ruchu SMS-ów A2P po dogłębne doradztwo dotyczące wykorzystania możliwości rynkowych w celu spełnienia wymagań współczesnych przedsiębiorstw, dotyczących systemów IT i kwestii integracyjnych.

Taka ewolucja nie tylko usprawnia mobilny system dystrybucji, lecz także umożliwia obu krańcom spektrum skupienie się na tworzeniu innowacyjnych usług dla użytkowników końcowych.

Wzmocnienie ekosystemu potężną architekturą

Napędzanie całego ekosystemu za pośrednictwem wielkiej platformy łącznościowej nie jest łatwe. Oznacza to budowanie skalowalnej architektury o wysokiej wydajności, zdolnej do zaspokojenia najtrudniejszych potrzeb komunikacyjnych. Oznacza to także napędzanie ogromnego ruchu, przy jednoczesnej obsłudze setek nowych funkcji, które umożliwiają przedsiębiorstwom angażowanie użytkowników. W połączeniu z nasyceniem ofertami operatorów będzie to prawdopodobnie ogromny przeskok w zakresie wzajemnych powiązań w branży mobilnej.

W czasach, gdy użytkownik sprawuje najwyższą władzę, najlepsze platformy komunikacji mobilnej opierają się na współpracy całego ekosystemu. A wszystko to ma na celu tworzenie nowych, angażujących usług, które poprawiają wrażenia użytkowników, zwiększają popyt i mają uniwersalny wpływ na ludność świata