WIADOMOŚCI

Centra telefoniczne: narzędzia SMS zapewniające maksymalną wydajność

Published on:21 / November / 2014

Centrum telefoniczne może działać jak dobrze naoliwiona maszyna, ale podczas prowadzenia niektórych rodzajów kampanii SMS-owych należy spodziewać się ogromnej liczby połączeń przychodzących w tym samym czasie. Jeśli liczba połączeń przekracza możliwości centrum telefonicznego, połączenia te nie zostaną właściwie obsłużone, co ma bezpośredni wpływ na efektywność i wyniki pracy centrum. Nawet najlepiej naoliwione maszyny nie działają prawidłowo, jeśli nie mają profesjonalnego systemu zarządzania takimi kampaniami.

Większa wydajność 

Jeśli kampania lub akcja obejmuje wysłanie dużej liczby SMS-ów zachęcających odbiorców do zadzwonienia pod podany w wiadomości numer telefonu (na przykład, w celu uzyskania zniżki), wysłanie zbyt dużej liczby wiadomości jednocześnie spowoduje, że odbiorcy wykonają setki połączeń w tym samym czasie. Nietrudno przewidzieć rezultat – ograniczona dostępność operatorów połączeń, przeciążenie infrastruktury i – w konsekwencji – gorsza obsługa klienta.

Infobip pomaga centrom telefonicznym zapanować nad sytuacją

Uwzględniając powyższe czynniki i współpracując ściśle z centrum telefonicznym, które doświadczyło tego rodzaju trudności, opracowaliśmy zestaw profesjonalnych rozwiązań do obsługi masowych wiadomości SMS. Rozwiązania te mają pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów występujących w codziennej pracy centrów telefonicznych.

Wyeliminowanie przerwanych połączeń i długiego czasu oczekiwania

Po co wysyłać jednocześnie 100 tysięcy SMS-ów, jeśli centrum telefoniczne nie może obsłużyć, powiedzmy, więcej niż 100 połączeń przychodzących w danym przedziale czasowym?

Warto zadbać, aby klienci nie rozłączali się oraz zlikwidować długie kolejki oczekujących na połączenie, które obniżają efektywność centrum telefonicznego. Można ściśle zaplanować czas wysyłania SMS-ów oraz tak dostosować tempo ich wysyłania, aby uzyskać optymalną liczbę połączeń przychodzących, dokładnie taką, jaką może przyjąć centrum telefoniczne.

Pełna kontrola masowego wysyłania wiadomości SMS umożliwia zatrzymanie, wznowienie lub anulowanie wysyłania wiadomości w dowolnym momencie, zmianę tempa wysyłania w trakcie kampanii wychodzącej, zaplanowanie kampanii z wyprzedzeniem oraz określenie wielu innych parametrów, które ułatwiają i optymalizują zarządzanie połączeniami przychodzącymi. Wysłane i niewysłane SMS-y można też wyeksportować do formatu Excel lub CSV.

Dostępne funkcje obejmują ponadto przesyłanie wielu plików, zdefiniowane szablony oraz możliwość wysyłania kampanii SMS-owych w imieniu klienta, a także weryfikację kontekstu liczbowego potwierdzającą poprawność bazy danych, co zmniejsza koszty kampanii SMS-owych.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami.