WIADOMOŚCI

Firma Infobip odnawia certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001

Published on:28 / June / 2016
Po przeprowadzeniu audytu na miejscu, obejmującego  systemy i procesy firmy Infobip, globalna firma  weryfikacyjna Bureau Veritas zakończyła okresową  weryfikację zgodności firmy z normą ISO 9001 (zarządzanie  jakością) oraz normą ISO 27001 (ISMS – wewnętrzny system  zarządzania bezpieczeństwem).  
 
Proces certyfikacji obejmuje systematyczne  gromadzenie dowodów, w tym audyty niefinansowe  firmy, które sprawdzają zgodność z normą ISO już  udokumentowanych systemów i procesów zarządzania.  
 
Audyt, który miał na celu potwierdzenie naszej  zgodności z normą ISO, uzyskaną po raz pierwszy w  2014 roku, wymagał zaangażowania ze strony dyrektora  naczelnego ds. bezpieczeństwa informacji, a także  działu sieci, wsparcia, operacji kadrowych oraz działu  prawnego. W ramach audytu przeanalizowano liczne  procesy obowiązujące w firmie, od zarządzania  zadowoleniem klienta, obsługą zgłoszeń do działu  wsparcia, mierników zdrowia systemów i zarządzania procesami, po śledzenie jakości dostawców, dostęp do  informacji, narzędzia wewnętrzne, Akademię Infobip  oraz wiele innych procesów.  
 
Certyfikaty zgodności z normami ISO 9001 i ISO  27001 są dowodem wysokiego poziomu usług świadczonych  przez firmę Infobip i jeszcze bardziej wzmacniają nasz status  dostawcy usług komunikacyjnych dla przedsiębiorstw.  Regularne audyty będą również wykorzystywane jako  narzędzie do ustawicznego doskonalenia i pomoc przy  podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych.