WIADOMOŚCI

Jak korzystać z API HTTP do wysyłania wiadomości e-mail

Published on:12 / April / 2017

Technologie komunikacji rozwinęły się obecnie na tyle, że nie wystarcza już korzystanie z jednego lub dwóch kanałów. Faktem jest, że każdy z kanałów ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Można korzystać z „push” do wybierania i docierania do klientów w określonej lokalizacji. Wiadomość SMS jest czytana. Viber jest interaktywny i zabawny. Wiadomości e-mail respektują rozkład dnia klienta.

W każdym razie, dzisiejszy skoncentrowany na konsumentach ekosystem wymaga od Ciebie przystosowania Twoich strategii komunikacji do potrzeb klienta. Większość z nich dysponuje platformą wyboru. Wykorzystują już Gmail, komunikator Messenger aplikacji Facebook lub Viber oraz Outlook, a także wiele innych aplikacji. Istotne jest to, że korzystają z każdego z tych kanałów do określonego celu.

Na przykład, niektórzy mogą używać komunikatora Messenger do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym, a jednocześnie otrzymywać newslettery od swoich ulubionych marek na skrzynkę poczty Gmail. Niektórzy wolą, aby komunikowano się z nimi za pośrednictwem wiadomości SMS, gdyż to wciąż najbardziej niezawodny kanał komunikacji. Inni natomiast chcą, aby informować ich o ważnych sprawach telefonicznie. Chodzi o to, że baza Twoich klientów jest zróżnicowana pod względem preferencji dotyczących sposobu kontaktowania się z nimi.

DLACZEGO WIADOMOŚCI E-MAIL?

Ze względu na swój wyjątkowy charakter, wiadomości e-mail stanowią istotny element wielokanałowej komunikacji. To jeden z najbardziej opłacalnych i najmniej inwazyjnych kanałów, co sprawia, że jest najczęściej wybieranym sposobem komunikacji z marką. Wspomnieliśmy wcześniej o newsletterach, lecz istnieje wiele innych sposobów wykorzystania wiadomości e-mail. Począwszy od wiadomości e-mail weryfikujących konto aż po wiadomości wysyłane w celu zresetowania hasła czy odzyskania konta.

To właśnie dlatego codziennie wysyłane są miliardy wiadomości e-mail. Według firmy Ericsson, do 2020 roku 70% światowej populacji będzie korzystać ze smartfonów, a globalną siecią komórkową objętych będzie 90% mieszkańców ziemi. Należy także zauważyć, że ponad 50% wiadomości e-mail otwieranych jest na urządzeniu mobilnym, a nie na komputerze i odsetek ten wciąż rośnie. Oznacza to, że użytkownicy będą mieli dostęp do swoich kont e-mail w dowolnym momencie.

Nasza API HTTP oferuje wysyłanie prostych i rozbudowanych wiadomości e-mail. Będziesz mógł wysyłać wiadomości w formacie HTML z załącznikami i przeglądać raporty doręczenia i dzienniki wiadomości e-mail. Jednak zanim zaczniesz wysyłać wiadomości e-mail, musisz posiadać ważne konto Infobip.

JAK UTWORZYĆ KONTO?

Jeśli już korzystałeś z innych usług API, posiadasz ważne konto Infobip, które możesz także wykorzystać do wysyłania wiadomości e-mail.

Pomyśl wcześniej o swojej domenie, gdyż reputacja nadawcy wiadomości jest ściśle związana z nazwą Twojej domeny, podobnie jak adresem IP. Problem pojawia się wtedy, gdy istnieje możliwość, że staniesz się „złym” nadawcą, co może znacznie wpłynąć na Twoją domenę. A gdy staniesz się właśnie takim złym nadawcą, będziesz mieć problemy z odzyskaniem zaufania, więc pamiętaj, że wysyłanie różnych typów wiadomości z odmiennych domen jest dobrym pomysłem.

Jeśli nie od razu ułożyłeś sobie w głowie plan swoich domen, nie martw się. Możesz skorzystać z domeny testowej, aby wypróbować usługę, a dopiero później zacząć korzystać ze swojej domeny. Lecz po dokonaniu wyboru swojej preferowanej domeny możesz skontaktować się ze swoim doradcą, abyśmy mogli zintegrować ją z naszą platformą. Po otrzymaniu dodatkowych instrukcji na temat konfiguracji DNS i utworzeniu odpowiedniego kanału komunikacji pomiędzy Twoją domeną a platformą, będziesz mógł przejść do kolejnych etapów i skutecznie wysłać wiadomość e-mail.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, pisz do nas na adres: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

WYŚLIJMY WIADOMOŚĆ E-MAIL

Po skonfigurowaniu konta jesteś gotowy, aby rozpocząć wysyłanie wiadomości e-mail. Możesz wysłać prostą lub rozbudowaną wiadomość e-mail. Jeśli zdecydujesz siłę wysłać prostą wiadomość e-mail, będzie to oznaczać wysłanie prostej wiadomości e-mail na tylko jeden adres docelowy na raz:

curl -s --user user:password \
https://api.infobip.com/email/1/send \
-F from='company@somecompany.com' \
-F to='john.smith@somedomain.com' \
-F subject='Mail subject text' \
-F text='Mail body text'

Z drugiej strony, możesz wysłać rozbudowaną wiadomość e-mail, co oznacza wiadomość z jednym lub kilkoma załącznikami, którą można wysłać na jeden lub więcej adresów docelowych:

curl -s --user user:password \
https://api.infobip.com/email/1/send \
-F from='Jane Smith ' \
-F to='john.smith@somedomain.com' \
-F to='tom.smith@somedomain.com' \
-F subject='Mail subject text' \
-F text='Mail body text' \
--form-string html='<h1>Html body</h1><p>Rich HTML message body.</p>' \
-F attachment=@files/image1.jpg

Odpowiedź:

{
 "messages": [
  {
   "to": "john.smith@somecompany.com",
   "messageCount": 1,
   "messageId": "9129e972-be85-49ed-b0e9-f51fbd2b27c0",
   "status": {
    "groupId": 1,
    "groupName": "PENDING",
    "id": 7,
    "name": "PENDING_ENROUTE",
    "description": "Message sent to next instance"
   }
  },
  {
   "to": "tom.smith@somecompany.com",
   "messageCount": 1,
   "messageId": "cd0c5682-42e2-481a-be95-15ed72450646",
   "status": {
    "groupId": 1,
    "groupName": "PENDING",
    "id": 7,
    "name": "PENDING_ENROUTE",
    "description": "Message sent to next instance"
   }
  }
 ]
}

This is the example of an email with one attachment, that is sent to two destination addresses. If you want to send an email with more than one attachment, just add multiple attachment parameters in the request.

The response header HTTP status code for each successful request will be 200 OK and if you try to send a message without authorization, you will receive an error 401 Unauthorized.

Poniżej znajdziesz przykładową wiadomość e-mail z jednym załącznikiem wysyłaną na dwa adresy docelowe. Jeśli chcesz wysłać wiadomość z więcej niż jednym załącznikiem, po prostu dodaj parametry wielu załączników w żądaniu.

200 OK to kod statusu HTTP w nagłówku odpowiedzi oznaczający skuteczne żądanie. Natomiast w przypadku próby wysłania wiadomości bez upoważnienia, pojawi się kod błędu 401 Unauthorized.

RAPORTY DORĘCZENIA I DZIENNIKI WIADOMOŚCI E-MAIL

RAPORTY DORĘCZENIA WIADOMOŚCI E-MAIL

Po wysłaniu wiadomości e-mail, będziesz mógł pobrać jednorazowy raport doręczenia. Raporty doręczenia stanowią potwierdzenie skutecznego dostarczenia wysłanej przez Ciebie wiadomości. Można go pobrać tylko raz, więc po pobraniu raportu doręczenia nie będziesz mógł zrobić tego ponownie.

Możesz użyć parametrów do odbioru raportów doręczenia, ale możesz także przesłać żądanie bez parametrów zapytania:

GET /email/1/reports HTTP/1.1
Host: api.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Accept: application/json

Wynik:

{
 "results": [
  {
   "messageId": "bbcc6960-1fcb-497c-b7ea-83ccba41492e",
   "to": "recipient@infobip.com",
   "sentAt": "2016-08-31T13:25:18.477+0000",
   "doneAt": "2016-08-31T13:25:50.893+0000",
   "messageCount": 1,
   "price": {
    "pricePerMessage": 0,
    "currency": "UNKNOWN"
   },
   "status": {
    "groupId": 3,
    "groupName": "DELIVERED",
    "id": 5,
    "name": "DELIVERED_TO_HANDSET",
    "description": "Message delivered to handset"
   },
   "error": {
    "groupId": 0,
    "groupName": "OK",
    "id": 0,
    "name": "NO_ERROR",
    "description": "No Error",
    "permanent": false
   },
   "channel": "EMAIL"
  }
 ]
}

Raport doręczenia bez parametrów zawiera szczegółowe informacje na temat wysłanych wiadomości e-mail, takich jak status wiadomości e-mail, ID wiadomości, czas i data wysłania/otrzymania wiadomości e-mail, informacje na temat błędów itp.

Możesz także otrzymać raporty doręczenia przy użyciu ID wiadomości:

GET /email/1/reports?messageId=bbcc6960-1fcb-497c-b7ea-83ccba41492e HTTP/1.1

Kolejną możliwością jest uruchomienie dwóch raportów doręczenia:

GET /email/1/reports?limit=2 HTTP/1.1

W przypadku obu żądań otrzymasz informacje na temat wiadomości jak dla zapytania bez parametrów, lecz różnica polega na tym, że żądanie przy użyciu ID wiadomości pobiera informacje o konkretnej wiadomości, a informacja z dwoma raportami doręczenia o dwóch pierwotnych wiadomościach.

Dzienniki wiadomości e-mail

Podobnie, jak raporty doręczenia, dzienniki wiadomości e-mail dostarczają dodatkowych informacji o wysłanych wiadomościach. Główna różnica polega na tym, że dzienniki są dostępne za ostatnie 48 godzin, można ich zażądać dowolną liczbę razy i zawierają wyniki dla Twoich wiadomości niezależnie od ich aktualnego statusu:

Wynik:

{
 "results": [
  {
   "messageId": "64c98929-f160-4e2c-b156-ca88cc733547",
   "to": "recipient@infobip.com",
   "from": "sender@infobip.com",
   "text": "Test text",
   "sentAt": "2016-09-01T10:29:00.440+0000",
   "doneAt": "2016-09-01T10:29:01.130+0000",
   "price": {
    "pricePerMessage": 0.0005,
    "currency": "EUR"
   },
   "status": {
    "groupId": 3,
    "groupName": "DELIVERED",
    "id": 5,
    "name": "DELIVERED_TO_HANDSET",
    "description": "Message delivered to handset"
   },
   "channel": "EMAIL"
  }
 ]
}

Odpowiedź zawiera informacje o wszystkich wiadomościach e-mail, które zostały wysłane za pośrednictwem platformy Infobip w ciągu ostatnich 48 godzin. Żadne zapytanie nie jest obowiązkowe dla tego rodzaju żądania, lecz jeśli chcesz znaleźć konkretną wiadomość, możesz użyć parametrów filtrowania.

Na przykład, dzienniki można pobrać według tylko jednego lub, jak w tym przypadku, wielu ID wiadomości:

GET /email/1/logs?messageId=64c98929-f160-4e2c-b156-ca88cc733547,60d586a1-6448-4c5f-860d-be3ddbea16da HTTP/1.1

Ponadto, w jeszcze bardziej precyzyjnym filtrowaniu Twoich wiadomości pomoże Ci łączenie parametrów:

GET /email/1/logs?sentSince=2016-08-22T17:42:05.390%2b01:00&generalStatus=DELIVERED HTTP/1.1

To żądanie ma dwa filtry (parametry) – sentSince i generalStatus, które zostaną zidentyfikowane jako jeden parametr, a odpowiedź będzie zawierać dziennik wiadomości z wszystkimi wiadomościami e-mail wysłanymi i doręczonymi od dnia podanego w żądaniu.

Kod statusu będzie identyczny jak w przypadku wysłanych wiadomości. 200 OK to kod statusu HTTP w nagłówku odpowiedzi oznaczający skuteczne doręczenie i zwrócenie dzienników wiadomości lub raportu doręczenia. Natomiast w przypadku próby wysłania wiadomości bez upoważnienia, pojawi się kod błędu HTTP 401 Unauthorized.

Ten post powinien pomóc Ci w integracji API HTTP, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odwiedź naszą stronę programisty.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ WYSYŁAĆ WIADOMOŚCI E-MAIL

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ