WIADOMOŚCI

Jak systemy SMS-owe popularyzują wykorzystywanie aplikacji do bankowości mobilnej

Published on:28 / June / 2016
Cyfrowa transformacja sektora bankowego jest w pełnym rozkwicie, a bankowość mobilna jest postrzegana jako jedno z głównychosiągnięć nowej ery usług bankowych. W ciągu ostatnich 5 lat bankizainwestowały znaczne zasoby w budowę i wdrożenie aplikacji dobankowości mobilnej oraz udostępnienie usług bankowych wdowolnym miejscu i czasie, pod warunkiem posiadania połączenia zInternetem.
 
Organizacyjne przystosowanie do ery mobilnej było znaczące. Bankiwprowadziły nowe technologie, wdrożyły wysokie standardybezpieczeństwa i zaangażowały specjalistów do obsługi podejścianastawionego na mobilność, które wydaje się mieć przed sobą jasnąprzyszłość.
 
Aplikacje mobilne umożliwiają dodanie funkcji czatu wideo i audio,opcji obsługi klienta oraz usług opartych na lokalizacji ipreferencjach, a także rzeczywistości rozszerzonej. Ma toprzyciągnąć konsumentów nastawionych na mobilność i zapewnićich lojalność na nadchodzące lata.
 
Mimo to przyjęcie aplikacji mobilnych przez użytkowników wciążmoże stanowić wyzwanie. W przeciwieństwie do większości aplikacji,które mogą zostać zainstalowane w kilka sekund i są zwykle gotowedo użycia, aplikacje bankowe wymagają dodatkowej identyfikacji iaktywacji w celu zapewnienia, że proces ten nie zagrozibezpieczeństwu.
 
Dodatkowe kroki mogą komplikować proces aktywacji i zniechęcaćniektórych klientów do aktywnego korzystania z aplikacji. Faktemjest, że banki stale borykają się z trudnościami związanymi zkoniecznością uwzględnienia wszystkich aspektów bezpieczeństwaprzy jednoczesnym zapewnieniu bezproblemowej aktywacji aplikacji.
 
Mimo wysiłków banków niektórzy klienci nadal uważają, żerozpoczęcie korzystania z bankowości mobilnej jestskomplikowane, przez opóźniają aktywowanie usługi. Jest to powóddo zmartwienia, biorąc pod uwagę, że wiele funkcji bankowościmobilnej może dobrze działać jedynie wtedy, gdy z usługi korzystaznacząca liczba klientów.
 
W ostatnich latach wiele banków odpowiedziało na to wyzwanie zapomocą profesjonalnych platform SMS-owych. Banki takiewprowadziły zoptymalizowany przepływ, w ramach którego linki dopobrania aplikacji i klucze do aktywowania aplikacji są dostarczanedo klientów w wiadomościach SMS, co przyczynia się do wyższychwskaźników przyjęcia i aktywacji usług bankowości mobilnej.
 

Scenariusz 1: Aktywacja aplikacji w oddziale banku 

 
Niektóre banki wysyłają SMS-y z linkami do pobrania aplikacji zapośrednictwem CRM lub innej aplikacji oddziałowej. Odbywa się tow obecności klienta w oddziale i po zidentyfikowaniu klienta jakopotencjalnego użytkownika bankowości mobilnej na podstawieaktualnych preferencji dotyczących produktów, wieku, posiadaniasmartfona itp.
 
W tym scenariuszu wysłanie SMS-a wymaga od kasjera tylko kilkukliknięć. SMS zawiera link do pobrania aplikacji, a jednocześniebłyskawicznie weryfikuje prawidłowość numeru telefonu. Jest toszczególnie ważne dla drugiego kroku – dostarczenia danychuwierzytelniających do aktywowania aplikacji.
 
Zwykle kasjer podaje klientowi jedną z danych uwierzytelniających,zaś druga dana przesyłana jest w SMS-ie na uprzedniozweryfikowany numer telefonu. Aby aktywować aplikację,użytkownik musi wpisać dane uwierzytelniające w aplikacji (zwyklejednorazowo).
 
Dzięki temu bank zachowuje wysoki poziom kontroli nad procesempobrania i aktywowania aplikacji, zyskując pewność, że klientfaktycznie zainstalował aplikację mobilną i że usługa bankowościmobilnej została prawidłowo aktywowana. Z drugiej strony daneuwierzytelniające przekazywane są za pośrednictwem dwóchosobnych kanałów. Klient znajduje się w centrum procesu i ma pełnąkontrolę nad swoimi danymi osobowymi, zaś cały proces – odpoczątku do końca – umożliwia klientowi rozpoczęcie korzystania zbankowości mobilnej w ciągu kilku minut.
 
Tego rodzaju rozwiązanie pozwala dotrzeć do dwóch segmentówpotencjalnych klientów: osób niechętnych do rozpoczęciakorzystania z bankowości mobilnej, a także osób, które dostrzegająpotencjał bankowości mobilnej, ale do przejścia wszystkich krokówpotrzebnych do aktywowania usługi zniechęca je rzekoma złożonośćprocesu aktywacji,.
 

Scenariusz 2: Aktywacja aplikacji w systemie bankowościinternetowej lub w bankomacie

 
W drugim scenariuszu klient decyduje się na aktywowaniebankowości mobilnej podczas korzystania z bankowościinternetowej lub bankomatu. Po wpisaniu numeru telefonukomórkowego i wysłaniu pierwszego SMS-a z linkiem do pobraniaaplikacji jedna z danych uwierzytelniających zostaje wyświetlona nastronie bankowości mobilnej lub na wyświetlaczu w bankomacie, zaśdruga zostaje bezpiecznie przysłana za pośrednictwembezpiecznego, spersonalizowanego kanału SMS-owego. Tego rodzajurozwiązanie godzi wymagania dotyczące bezpieczeństwa i łatwościobsługi.