WIADOMOŚCI

Jak wykorzystać Social Invites z SMS API firmy Infobip?

Published on:20 / February / 2017

Social Invites to mobilna aplikacja polecająca, oparta na interfejsie SMS API. Wykorzystywana w najpopularniejszych aplikacjach mobilnych i oparta na masowej wysyłce wiadomości SMS, aplikacja Social Invites umożliwia istniejącym użytkownikom Twojej aplikacji polecanie jej wszystkim osobom z ich listy kontaktów i znajomym za jednym stuknięciem w ekran i bez opuszczania aplikacji.

Po dodaniu jej do Twojej aplikacji umożliwi ona Twoim dotychczasowym użytkownikom zaproszenie dowolnej liczby znajomych i osób z ich książki adresowej do pobrania Twojej aplikacji. To, jak ta funkcjonalność będzie wyglądać w Twojej aplikacji, zależy tylko od Ciebie. Wielu programistów dodaje przycisk lub pole „Zaproś” z prawej strony listy nazwisk osób w książce adresowej.

W wielu przypadkach, gdy Twój użytkownik stuknie w przycisk „Zaproś” lub zaznaczy pole, wysłana zostanie wiadomość SMS bezpośrednio do skrzynek SMS wybranych osób. Wiadomość zawierać będzie zdefiniowany przez Ciebie tekst oraz skrócony link przekierowujący odbiorcę do strony pobrania aplikacji lub innego, wskazanego przez Ciebie miejsca.

Social Invites: Refer a Friend Interface

Bardzo ułatwi to pobranie Twojej aplikacji przez nowe osoby.

A co najważniejsze, Twój zadowolony użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za polecenie. Warunkiem koniecznym zintegrowania aplikacji Social Invites firmy Infobip jest posiadanie konta w serwisie Infobip oraz dostępu do naszej platformy komunikacyjnej w chmurze.

Z interfejsem SMS API firmy Infobip masz także wgląd w informacje, ile osób poleciło Twoją aplikację swoim znajomym i ilu z nich wyświetliło aplikację w sklepie.

JAK DODAĆ ZAPROSZENIA SMS DO TWOJEJ MOBILNEJ APLIKACJI?

Aplikacja Social Invites jest wbudowaną funkcjonalnością rozbudowanej wysyłki wiadomości tekstowych przez API z wbudowanym obiektem śledzącym w żądaniu. Obiekt śledzący monitoruje aktywność użytkownika, lecz także automatycznie skraca zbyt długie linki. Należy pamiętać, że parametr ścieżki umieszczony pod obiektem śledzenia powinien kierować na adres URL:

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1
Host: api.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

{
  "bulkId":"BULK-ID-123-xyz",
  "messages":[
   {
     "from":"InfoSMS",
     "destinations":[
      {
        "to":"41793026727",
        "messageId":"MESSAGE-ID-123-xyz"
      },
      {
        "to":"41793026731"
      }
     ],
     "text":"Hey, take a look at this awesome application: https://www.myAppPage.com/download/apps"
   }
  ],
  "tracking":{
     "track":"URL",
     "type":"SOCIAL_INVITES"
  }
}

Użytkownicy, do których kierowane jest polecenie, otrzymają wiadomość, która powinna wyglądać mniej więcej tak: „Cześć, rzuć okiem na tę niesamowitą aplikację: http://eel.nu/EJsE/cf9ZH”.

Gdy dana osoba otworzy wiadomość i kliknie w link, zwiększy się prawdopodobieństwo konwersji i zostania użytkownikiem Twojej aplikacji, gdyż wiadomość może być wyświetlana jako pochodząca od znajomego.*

Statystyki aplikacji Social Invites przechowują informacje na temat dwóch procesów: procesu początkowego, czyli wysłanej wiadomości SMS oraz procesu końcowego, czyli faktycznego kliknięcia przez użytkownika w link. Jest to w pełni zautomatyzowana funkcjonalność i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wywołań API lub innych parametrów.

Jeśli chodzi o procesy współczynnika konwersji, są one identyfikowane za pomocą klucza, a pierwszym krokiem jest powiązanie tych procesów z kontem Infobip.

Żądanie w formacie JSON powinno wyglądać następująco:

GET: /ct/1/processes
HTTP/1.1
Host: api.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

 

The JSON response contains all processes on a single account:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"processes": [1]
 {
    "key": "34BC1CA2CA7DF423459556AD7FC5A1A2"
    "name": "AUTO_GENERATED_PROCESS"
    "timeAdded": "2015-03-29T11:01:49.373+0000"
    "type": "SOCIAL_INVITES"
    "description": "Auto generated tracking process."
 }
}

 

Po otrzymaniu odpowiedzi, użycie klucza z poprzedniego algorytmu umożliwi pobranie statystyk współczynnika konwersji dla jednego procesu.

Żądanie w formacie JSON z kluczem odpowiedzi.

GET: /ct/1/process/34BC1CA2CA7DF423459556AD7FC5A1A2/conversionrate
HTTP/1.1
Host: api.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

 

Odpowiedź w formacie JSON:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "statistics": [
  {
   "intervalStart": "2015-02-12T09:58:20.337+0100",
   "startCount": 200,
   "endCount": 170,
   "conversionRate": 0.85
  }
 ], 
 "cumulativeStatistics": {
  "startCount": 200,
  "endCount": 170,
  "conversionRate": 0.85
 }
}

 

Odpowiedź zawiera dane statystyczne jednego procesu współczynnika konwersji: liczbę wysłanych wiadomości SMS, liczbę otwartych linków z wiadomości SMS oraz współczynnik konwersji dla aplikacji. Dane statystyczne stanowią podstawowy zestaw danych, które są gromadzone i mogą być pobierane za pośrednictwem API.

Istnieje także możliwość gromadzenia szczegółowych statystyk CTR (click-through rate) korzystając z innych przydatnych informacji, takich jak numer, sieć i kod kraju telefonu komórkowego użytkownika oraz system operacyjny telefonu komórkowego.

*Opcja ta może się różnić w zależności od operatora sieci komórkowej w Twoim kraju. Należy zatem pamiętać o sprawdzeniu u swojego dedykowanego opiekuna klienta firmy Infobip, jakie są wymogi i możliwe rozwiązania.

SZYBKA INTEGRACJA SOCIAL INVITES

ODWIEDŹ SOCIAL INVITES API