WIADOMOŚCI

Jak zaangażować klientów za pomocą kuponów mobilnych

Published on:26 / April / 2016
Myśląc o kuponach mobilnych, należy koniecznie pamiętać, że odsetek realizacji kuponów tradycyjnych wynosi 1%, zaś kupony mobilne mają niewiarygodnie wysoki odsetek realizacji, wynoszący aż 10% (wg Juniper Research). Dostrzegając ten fakt i stały wzrost wykorzystania kuponów mobilnych przez użytkowników w ciągu ostatnich 5 lat, firma Infobip opracowała kilka rozwiązań marketingowych w ramach swojej elastycznej usługi kuponowej.
 
Usługę kuponową opracowano, mając na uwadze stale ewoluujący charakter i żywiołowość świata kuponów mobilnych. Nasza firma postawiła sobie za cel zminimalizowanie złożoności integracji idei marketingowej z rozwiązaniem technicznym oraz modułowość i rozszerzalność, pozwalające na sprostanie wyzwaniom każdej kampanii marketingowej.
 
Oferowane rozwiązania przeznaczone są do wykorzystania w konkurencyjnym środowisku, w którym firmy muszą szukać nowych, innowacyjnych sposobów zachowania przewagi oraz zaangażowania nowych i istniejących klientów.
 

OMÓWIENIE USŁUGI ZBIERANIA PUNKTÓW PRZEZ KUPON

 
Usługa zbierania punktów przez kupon (Point Collection over Coupon) umożliwia firmom tworzenie angażujących konkursów, w których konsumenci zbierają punkty w zależności od wartości kuponu i rywalizują z innymi konsumentami o nagrody. Zwycięzcą nie musi być tylko konsument, który zebrał najwięcej punktów, ponieważ można także oferować nagrody pocieszenia, przydzielane w drodze losowania uczestnikom, którzy przystąpili do konkursu zbyt późno.
 
1. Firma Infobip śledzi liczbę punktów zebranych przez dany MSISDN, zapobiegając rozmaitym nadużyciom, takim jak dublowanie kuponów.
 
2. Możemy przekazywać wyniki firmie w czasie rzeczywistym poprzez wywołania API, zapewniając dostęp w czasie rzeczywistym do danych analitycznych i statystycznych na temat kampanii oraz zachowania konsumentów.
 
3. Można ustalić pewne ograniczenia, w zależności od potrzeb konkursu.
 
  • Czas trwania konkursu.

  • Można określić, ile kuponów może przypadać na numer MSISDN, ograniczając liczbę kuponów, które może zgłosić jeden użytkownik. Pozwala to zapobiegać nadużyciom w kampanii.

  • Określenie długości kuponów sprawia, że są one przyjazne dla użytkownika.

 

Jak taki konkurs wygląda w praktyce?

 
1. Klient kupuje napój.
 
2. Otwiera napój i znajduje kupon na spodzie kapsla lub na odwrocie etykiety.
 
3. Klient wysyła następnie kupon na krótki lub długi numer zapewniony przez firmę Infobip.
 
4. Na podstawie wartości kuponu numer MSISDN zostaje oceniony. Na przykład im większy pojemnik, tym kupon jest wart więcej punktów.
 
5. Na zakończenie konkursu klient, który zebrał największą liczbę punktów, otrzymuje nagrodę główną.
 
 

OMÓWIENIE USŁUGI WYGRYWAJĄCEGO KUPONU

 
Opcja wygrywającego kuponu (Winning Coupon) umożliwia firmom tworzenie konkursów w oparciu o z góry zdefiniowane wygrywające kupony. W przeciwieństwie od usługi zbierania punktów przez kupon, ta usługa daje możliwość zaangażowania konsumentów w kampanię, w której mogą oni otrzymać nagrodę niezależnie od tego, czy konsumują najwięcej i wygrają konkurs.
 
Klient kupuje produkt firmy i wysyła kupon znaleziony na odwrocie etykiety lub pod kapslem. W odpowiedzi otrzymuje natychmiastową informację, czy wygrał zdefiniowaną nagrodę.
 
1. Firma Infobip generuje kupony dla klienta.
 
2. Sprawdzamy ważność kuponów, co zapobiega zgłaszaniu przez klientów losowych kuponów.
 
3. Sprawdzamy, czy kupon wygrywa, czy też nie.
 
4. W zależności od potrzeb kampanii można ustalić rozmaite reguły:
 
  • Czas trwania kampanii promocyjnej.

  • Ile kuponów może przypadać na MSISDN, co daje możliwość ograniczenia liczby nagród, którą może wygrać jeden użytkownik.

  • Określenie długości kuponów.

 

Rozwiązanie wygrywającego kuponu w praktyce:

 
1. Klient kupuje produkt.
 
2. Klient znajduje kod na odwrocie etykiety lub na opakowaniu.
 
3. Klient wysyła wiadomość z kuponem na krótki numer zapewniony przez firmę Infobip.
 
4. Firma Infobip sprawdza, czy kupon wygrywa i natychmiast wysyła wiadomość zwrotną z właściwą odpowiedzią.
 
 

OMÓWIENIE USŁUGI KUPONU VOUCHEROWEGO

 
Rozwiązanie kuponu voucherowego (Voucher Coupon) umożliwia łatwą i szybką dystrybucję voucherów za pośrednictwem SMS-ów dwukierunkowych. Na telefon komórkowy użytkownika wysłany zostaje voucher, który można wykorzystać do różnych działań promocyjnych, takich jak zniżki lub prezenty dla konsumenta. Dzięki temu odbiorca nie zapomni zabrać kuponu, żeby go wykorzystać, bo ma go na telefonie komórkowym i może go w każdej chwili zrealizować.
 
1. Firma Infobip generuje kupony i weryfikuje ich ważność.
 
2. Prowadzimy dystrybucję voucherów za pośrednictwem SMS-ów dwukierunkowych.
 
3. Można wdrożyć kilka ograniczeń.
 
  • Czas trwania kampanii promocyjnej.

  • Liczba kuponów, które można wysłać na każdy MSISDN.

  • Długość kuponów.

 

Usługa kuponu voucherowego w praktyce

 
1. Klient kupuje batonik.
 
2. Klient wysyła SMS-a z kuponem znalezionym na opakowaniu batonika.
 
3. Firma Infobip weryfikuje ważność kuponu i odsyła voucher.
 
4. Klient może wykorzystać voucher, aby otrzymać zniżkę przy następnych zakupach, prezent lub darmowy batonik.
 
 
Zapraszamy do zapoznania się ze studiem przypadku dotyczącym wdrożenia usługi kuponowej Infobip.