WIADOMOŚCI

Jak mierzyć współczynnik konwersji dla weryfikacji dwuczynnikowej

Published on:22 / April / 2015

Coraz większa liczba firm internetowych wykorzystuje dwuczynnikową weryfikację (2FA) użytkowników. Jej przepływ jest prosty, szybki i – zgodnie z nazwą – obejmuje jedynie 2 etapy:

 1. Wysłanie jednorazowego kodu PIN na telefon komórkowy użytkownika
 2. Wpisanie potwierdzającego kodu PIN przez użytkownika

Dwa etapy sprawiają, że proces ten jest szybki i łatwy, ale jak można zmierzyć jego skuteczność?

To też jest bardzo proste – wystarczy użyć API do monitorowania konwersji w procesie 2FA. Nasza usługa monitorowania konwersji umożliwia pomiar współczynników konwersji na każdym etapie wybranych procesów, takich jak 2FA, zaproszenia społecznościowe, rejestracje... i tak bez końca.

Poniżej przedstawiamy 4 proste kroki opisujące wdrożenie i stosowanie API do monitorowania konwersji w 2FA.

Aby móc korzystać z oferowanego przez Infobip API do monitorowania konwersji, należy przejść autoryzację. W tym celu należy zakodować swoją nazwę użytkownika i hasło przy użyciu base64.

Etap 1: Konfiguracja procesu

Najpierw należy zdefiniować proces, dla którego ma być monitorowany współczynnik konwersji. W naszym przykładzie tym procesem jest 2FA.

POST 1/conversion-rate/process HTTP/1.1
Host: oneapi.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json
{
 "name":"2FA Conversion rate",
 "description":"Process for measuring 2FA conversion rate"
}

Odpowiedź potwierdzająca prawidłowość żądania zostanie natychmiast wysłana do użytkownika:HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
 "key": "47A3614FB229EBEA88ED45E72BB07D3E",
 "name": "2FA Conversion rate",
 "timeAdded": "2015-04-19T07:21:57.934+0100",
 "processType": "USER_DEFINED",
 "description": "Process for measuring 2FA conversion rate"
}

Etap 2: Konfiguracja znaczników

Po zdefiniowaniu procesu, który ma być monitorowany, należy utworzyć etapy (znaczniki) do pomiaru współczynnika konwersji) (tzn. ZNACZNIK_POCZĄTKOWY i ZNACZNIK_KOŃCOWY). W przypadku 2FA byłyby to „PIN wysłany” i „PIN potwierdzony”.

1. POCZĄTEK = PIN wysłany
POST /conversion-rate/process/47A3614FB229EBEA88ED45E72BB07D3E/tag HTTP/1.1
Host: oneapi.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

{
  "name": "START",
  "description": "PIN sent",
  "processTagType": "START_TAG"
}

Odpowiedź potwierdzająca prawidłowość żądania zostanie natychmiast wysłana do użytkownika:


HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
   "key": "742CEC5DEF6025218E5A0407B029D02D",
   "name": "START",
   "description": "PIN sent",
   "processTagType": "START_TAG"
}
2. KONIEC = PIN potwierdzony
POST /conversion-rate/process/47A3614FB229EBEA88ED45E72BB07D3E/tag HTTP/1.1
Host: oneapi.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

{
  "name": "END",
  "description": "PIN confirmed",
  "processTagType": "END_TAG"
}

Odpowiedź potwierdzająca prawidłowość żądania zostanie natychmiast wysłana do użytkownika:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
   "key": "AC175A3A7D4AE68FE358C053630ED926",
   "name": "END",
   "description": "PIN confirmed ",
   "processTagType": "END_TAG"
} 

Etap 3: Rejestrowanie zdarzeń

Teraz można rozpocząć monitorowanie współczynnika konwersji. Wystarczy dodać podane niżej wywołania API w odpowiednich miejscach, przy wysyłaniu i potwierdzaniu PIN:

1. WYSŁANIE PIN SMS-em
POST 1/conversion-rate/process/47A3614FB229EBEA88ED45E72BB07D3E/log HTTP/1.1
Host: oneapi.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

{
  "processLogKey": "7c32d5fc-6870-4c33-8222-44d477b0671c", -- your own log identifier
  "processTagKey": "742CEC5DEF6025218E5A0407B029D02D",
  "countryCode": "US",
  "osType": "ANDROID"
}

Odpowiedź potwierdzająca prawidłowość żądania zostanie natychmiast wysłana do użytkownika:


HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
   "processKey": "47A3614FB229EBEA88ED45E72BB07D3E",
   "accountKey": "3C3EFB2D307CA4FEFB2B5282E51E36EE",
   "key": "7c32d5fc-6870-4c33-8222-44d477b0671c",
   "tag": null,
   "processTagKey": "742CEC5DEF6025218E5A0407B029D02D",
   "timeAdded": "2015-04-20T15:52:50.443+0200",
   "countryCode": "US",
   "osType": "ANDROID",
   "addCount": 1
}  
2. PIN POTWIERDZONY
POST 1/conversion-rate/process/47A3614FB229EBEA88ED45E72BB07D3E/log HTTP/1.1
Host: oneapi.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

{
  "processLogKey": "7c32d5fc-6870-4c33-8222-44d477b0671c", --your own log identifier
  "processTagKey": "AC175A3A7D4AE68FE358C053630ED926",
  "countryCode": "US",
  "osType": "ANDROID"
}

Odpowiedź potwierdzająca prawidłowość żądania zostanie natychmiast wysłana do użytkownika:


HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
   "processKey": "47A3614FB229EBEA88ED45E72BB07D3E",
   "accountKey": "3C3EFB2D307CA4FEFB2B5282E51E36EE",
   "key": "7c32d5fc-6870-4c33-8222-44d477b0671c",
   "tag": null,
   "processTagKey": "AC175A3A7D4AE68FE358C053630ED926",
   "timeAdded": "2015-04-20T15:54:59.443+0200",
   "countryCode": "US",
   "osType": "ANDROID",
   "addCount": 1
}

Etap 4: Sprawdzenie współczynnika konwersji

Teraz można sprawdzić współczynnik konwersji w procesie 2FA, aby przekonać się, czy udało się zbliżyć do 100%.

GET 1/conversion-rate/process/AC175A3A7D4AE68FE358C053630ED926/statistics/conversion-rate HTTP/1.1
Host: oneapi.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

Odpowiedź potwierdzająca prawidłowość żądania zostanie natychmiast wysłana do użytkownika:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
 "conversionRates": [
  {
   "startTimeFrame": {
    "from": "2015-04-19T02:00:00.000+0200",
    "to": "2015-04-21T02:00:00.000+0200"
   },
   "endTimeFrame": null,
   "conversionRateStats": {
    "startCount": 1,
    "endCount": 1,
    "conversionRate": 1
   }
  }
 ],
 "granulation": "DAY"
}

Dla procesu 2FA i API do monitorowania współczynnika konwersji dostępnych jest kilka przepływów wdrożeniowych. Na przykład, można zapewnić automatyczną obsługę całej logiki 2FA – od wygenerowania kodu PIN po weryfikację i monitorowanie współczynników konwersji. Szybkie i łatwe wdrożenie możliwe jest też poprzez wykorzystanie tylko jednego wywołania API dla całego procesu. Dowiedz się więcej o dodatkowych funkcjach i innych możliwościach wdrożenia API do monitorowania konwersji oraz wysyłania kodów PIN.