WIADOMOŚCI

Jak zapewnić dostawę haseł jednorazowych (OTP) i zwiększyć współczynnik konwersji poprzez potwierdza

Published on:22 / April / 2015

Coraz więcej serwisów internetowych wykorzystuje numer telefonu komórkowego jako środek do weryfikacji użytkowników i klientów. Na przykład, niektóre aplikacje mobilne lub usługi internetowe można pobrać lub aktywować wyłącznie po podaniu przez użytkownika jednorazowego kodu PIN (zwykle w postaci czterocyfrowej liczby) dostarczonego SMS-em na telefon komórkowy.

Na pewnym etapie tego procesu użytkownik musi podać prawidłowy numer telefonu komórkowego, co niesie ze sobą ryzyko błędu. Niektórzy użytkownicy mogą podać numer telefonu stacjonarnego, na który nie można dostarczyć SMS-a z hasłem jednorazowym. Czasem może dojść do pomyłki – podania niepełnego lub nieprawidłowego numeru. Użytkownicy mogą nie zrozumieć instrukcji i podać numer VoIP, którego również nie można wykorzystać do tego rodzaju weryfikacji.

Według niektórych źródeł, 4–8 procent numerów podanych w celu weryfikacji SMS-owej jest nieważne, nieaktualne, nieprawidłowe lub stanowi numer VoIP. Utrudnia to firmom internetowym przeprowadzenie weryfikacji użytkowników, ponieważ ich systemy próbują dostarczyć jednorazowe kody PIN na numery, które nie mogą ich odebrać. W niektórych przypadkach uniemożliwia to cały proces instalacji aplikacji lub rejestracji w celu skorzystania z usługi, co może mieć negatywny wpływ na współczynnik konwersji i/lub sprzedaż.

Istnieje jednak telekomunikacyjne rozwiązanie tego problemu. Tak zwana weryfikacja numeru opiera się na rejestrze lokalizacji – centralnej bazie danych zawierającej dane numerów telefonów komórkowych – i może wykorzystywać podstawowe dane z sieci GSM.

Technologia ta zapewnia automatyczne (i w pełni anonimowe) sprawdzenie ważności dowolnego numeru telefonu komórkowego w sieci GSM, w tym również ustalenie, czy numer nie istnieje, jest nieużywany bądź stanowi numer telefonu stacjonarnego, bez ujawniania jakichkolwiek informacji o kliencie telefonii komórkowej.

Tego rodzaju technologię telekomunikacyjną można łatwo zintegrować z API. Umożliwia ona programistom opracowującym usługi internetowe i aplikacje mobilne ustalić z większą precyzją, które z podanych numerów są prawidłowymi numerami telefonów komórkowych.

W ten sposób serwisy internetowe mogą zapewnić, że wiadomości SMS z hasłem jednorazowym wysyłane są jedynie na takie numery, co pozwala zoptymalizować koszty i zwiększyć bezpieczeństwo.

Po drugie – i co ważniejsze – informacje te mogą być decydujące dla udanej konwersji, tzn. faktycznego zakupu, pobrania lub aktywacji aplikacji. Weryfikacja numerów umożliwia serwisom internetowym informowanie użytkowników o konieczności ponownego wpisania prawidłowego numeru telefonu komórkowego w celu udanego zakończenia procesu, co zmniejsza współczynnik rezygnacji użytkowników.

Weryfikacja numeru jest niewidoczna dla użytkowników i odbywa się w czasie rzeczywistym w tle, co nie ma negatywnego wpływu na ogólne wrażenia użytkowników. Tego rodzaju weryfikacja staje się niezbędnym elementem wielu internetowych przepływów weryfikacyjnych – od aplikacji mobilnych i portali społecznościowych, po sklepy internetowe, serwisy rezerwacyjne itp.

Dzięki niej każdy usługodawca może usunąć nieprawidłowe numery ze swojej bazy danych, tak aby zawierała ona jedynie prawidłowe numery.