WIADOMOŚCI

Kontroluj i ustawiaj czas swoich kampanii SMS dzięki Flexible API

Published on:29 / May / 2017

Optymalizuj swoje procesy marketingowe i informuj na czas swoich klientów o najnowszych promocjach korzystając z harmonogramów oraz okresów ważności, a następnie idź o krok dalej. Użyj ponownego ustawiania harmonogramów i aktualizuj status wiadomości, dzięki czemu sprawisz, że Twój biznes będzie czulszy na potrzeby klientów. Ustawianie harmonogramu wraz z innymi działaniami może być wykonywane przez interfejs na portalu sieciowym Infobip lub za pomocą naszej SMS API.

Dobrze poinformowany i usatysfakcjonowany klient to efekt osiągany dzięki kilku kanałom, ale jeśli wybranym przez Ciebie kanałem jest SMS, to już wiesz, jak ważne jest opracowanie dobrej kampanii marketingowej i zaplanowanie komunikatów, które należy dostarczyć w najodpowiedniejszym czasie do klientów.

PONOWNE USTAWIANIE HARMONOGRAMU WYSYŁKI KOMUNIKATÓW MASOWYCH ZA POMOCĄ SMS API


Jeśli używasz już naszej aplikacji SMS API do wysyłania kampanii do klientów, to metoda ta da Ci większą kontrolę nad wysyłanymi komunikatami. Będziesz mógł korygować harmonogram dostaw, status wiadomości oraz ustawiać okres ważności.

W celu zmiany czasu wysyłki komunikatu, wystarczy użyć funkcji ponownego ustawienia harmonogramu. Ponowne ustawianie harmonogramu (i anulowanie) komunikatów masowych jest obsługiwane, gdy zaawansowane żądanie SMS zawiera tylko jeden komunikat na partię, a komunikat „bulkId” jest unikalny. Jeśli nie prześlesz „bulkId” w początkowym żądaniu wysyłki SMS, system utworzy dla Ciebie unikalne ID i zamieści je jako „bulkId” w odpowiedzi. ID może zostać użyte później, gdy będziesz chciał pobrać informacje o dostawie, zmienić status, datę oraz czas dostawy komunikatu. Należy również zauważyć, że można aktualizować wiele komunikatów w żądaniu jednej wysyłki partii, ponieważ każdy komunikat zawiera różne daty oraz czas dostawy i ma różny status.

Aby rozpocząć ponowne ustawienie harmonogramu wiadomości, należy wprowadzić żądanie JSON z „bulkId”:

PUT /sms/1/bulks?bulkId=a6e6bf50-ade1-4dd5-8900-d5b3bb18c0cc HTTP/1.1
Host: api.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json
{
  "sendAt": "2021-08-25T16:00:00.000+0000"
}

Odpowiedzią na to żądanie powinno być:

{
 "bulkId": "a6e6bf50-ade1-4dd5-8900-d5b3bb18c0cc",
 "sendAt": "2021-08-26T16:00:00.000+0000"
}

2015-07-07T17:00:00.000+01:00 jest formatem daty i czasu dla ustawiania i ponownego ustawiania harmonogramu SMS.

AKTUALIZACJA STATUSU KOMUNIKATU

Aktualizacja statusu komunikatu może okazać się czasami przydatna – można jej używać do zatrzymywania, wznawiania i/lub anulowania ustawionych komunikatów.

Status „W TOKU” można zmienić na: „ZATRZYMANY” i „ANULOWANY”; status „ZATRZYMANY” można zmienić na „W TOKU” lub „ANULOWANY”.

Status „W TOKU” lub „ZATRZYMANY” można zmieniać tyle razy, ile zachodzi potrzeba przed uruchomieniem komunikatów lub, mówiąc dokładniej, gdy ustawiony czas skończył się i komunikat został wysłany. Ale jeśli status komunikatu zostanie zmieniony na „ANULOWANY”, harmonogramu komunikatu nie można ustawić ponownie lub zaktualizować za pomocą nowego statusu, zatem pozostanie on niedostarczony.

Aktualizacja statusu jest łatwa do wykonania. Jeśli chcesz zmienić status komunikatu na „ZATRZYMANY”, możesz to po prostu zrobić za pomocą żądania JSON:


PUT /sms/1/bulks/status?bulkId=a6e6bf50-ade1-4dd5-8900-d5b3bb18c0cc HTTP/1.1
Host: api.infobip.com
Authorization: Basic b25lYXBpOnRoZUJveA==
Content-Type: application/json

{
  "status": "PAUSED"
}

Z odpowiedzią JSON:

{
 "bulkId": "a6e6bf50-ade1-4dd5-8900-d5b3bb18c0cc",
 "status": "PAUSED"
}

USTAWIANIE OKRESU WAŻNOŚCI


Oprócz ponownego ustawiania harmonogramu i aktualizacji statusu komunikatu, bardzo użyteczny może się okazać okres ważności. Można go ustawić podczas wysyłania pełnych komunikatów tekstowych.. Można go ustawić na maksymalny okres 48 godzin, a jeśli wprowadzisz dłuższy okres, automatycznie zmienimy go na 48 godzin.

Dla ustawienia okresu ważności należy wprowadzić żądanie JSON:

POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1
Host: api.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

{
  "messages":[
   {
     "from":"InfoSMS",
     "destinations":[
      {
        "to":"41793026727",
      },
      {
        "to":"41793026731"
      }
     ],
     "text":"The time-traveling is just too dangerous. Better that I devote myself to study the other great mystery of the universe: women!",
     "validityPeriod": 1440
   }
  ]
}

Z odpowiedzią

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
 "bulkId": "a6e6bf50-ade1-4dd5-8900-d5b3bb18c0cc",
 "messages": [
  {
   "to": "41793026727",
   "status": {
    "groupId": 1,
    "groupName": "PENDING",
    "id": 7,
    "name": "PENDING_ENROUTE",
    "description": "Message sent to next instance"
   },
   "smsCount": 1,
   "messageId": "239a1bed-91d0-4454-a437-6663938465aa"
  },
  {
   "to": "41793026731",
   "status": {
    "groupId": 1,
    "groupName": "PENDING",
    "id": 7,
    "name": "PENDING_ENROUTE",
    "description": "Message sent to next instance"
   },
   "smsCount": 1,
   "messageId": "77a6e601-c12d-4a66-8e16-d8ec8c5fbc03"
  }
 ]
}

Należy pamiętać, że okres ważności podaje się w minutach. Po ustawieniu okresu wysyłanie wiadomości nie będzie możliwe po zakończeniu okresu.

To tylko kilka naszych wskazówek poprawiających funkcjonowanie Twojego biznesu oraz utrzymanie zadowolenia Twoich klientów. Aby dowiedzieć się więcej o integracji i różnych kanałach zaangażowania odwiedź centrum naszych programistów.

ROZPOCZNIJ KONTROLOWANIE SWOICH WIADOMOŚCI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ