WIADOMOŚCI

Krytyczna komunikacja wielokanałowa w przypadku skimmingu kart

Published on:23 / November / 2016

Ponieważ sieć bankomatów na świecie stale się rozrasta, skimming kart pozostaje poważnym problemem specjalistów ds. bezpieczeństwa w bankowości. Zarówno w krajach rozwijających się, jak i w krajach rozwiniętych, banki poszukują nowych sposobów i technologii umożliwiających zapobieganie oszustwom skimmingowym oraz ograniczenie szkód poprzez skuteczną, krytyczną komunikację z klientami w sytuacji, gdy dojdzie to takiego zdarzenia.

Według firmy Retail Banking Research, do roku 2020 na świecie działać będą łącznie 4 mln bankomatów, podczas gdy w roku 2009 było ich zaledwie 2 mln. Mimo popularności głosów zapowiadających szybkie nadejście społeczeństwa bezgotówkowego, w rzeczywistość wartość pieniędzy wypłacanych w bankomatach z każdym rokiem wzrasta.

credit card withdrawal stats

KrebsonSecurity donosi, że w roku 2015 liczba ataków skimmingowych w europejskich i amerykańskich bankomatach gwałtownie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i że ta tendencja wzrostowa utrzymała się w roku 2016.

Również w 2015 roku organizacja FICO Card Alert Service, która monitoruje setki tysięcy bankomatów w Stanach Zjednoczonych, odnotowała największą w historii liczbę ataków na bankomaty. Najbardziej zagrożone nadużyciami były bankomaty pozabankowe (znajdujące się w sklepach). W Europie w ubiegłym roku zgłoszono łącznie 18 738 różnego rodzaju ataków na bankomaty. Liczba ta wzrosła o 19% w stosunku do roku poprzedniego i odpowiada 51 atakom na 1000 bankomatów.

Wielu przestępców montuje ukryte kamery umożliwiające kradzież numerów PIN. Inne ataki wykorzystują słabość pasków magnetycznych. Występują również głośnie przypadki transakcyjnego oszustwa wstecznego – bankomat wyświetla nieprawdziwy komunikat informujący klienta, że pieniądze nie zostaną wydane. Klient odchodzi od bankomatu w przekonaniu, że pieniądze nie zostaną pobrane z konta. Kwota zostaje jednak pobrana i odebrana później przez oszustów.

W SYTUACJI KRYZYSOWEJ MYŚL MOBILNIE!

W takich sytuacjach bank musi nie tylko jak najszybciej zidentyfikować zaatakowane bankomaty, ale także natychmiast poinformować klientów, którzy mogli zostać poszkodowani, oraz przeprowadzić niezwłoczną procedurę ograniczenia szkód. Zwykle bank w określonym czasie blokuje wszystkie karty, których użyto w zaatakowanych bankomatach, i rozpoczyna wydawanie nowych kart.

Aby klienci zostali odpowiednio i natychmiastowo poinformowani o działaniach podjętych przez bank dla ich ochrony, należy niezwłocznie rozpocząć kampanię skierowaną do danej grupy klientów.

Stały problem polega na tym, jak najlepiej zaprojektować i przeprowadzić taką kampanię.

Współcześni klienci są w ciągłym ruchu i stale mają przy sobie urządzenia mobilne, przez co coraz częściej przy projektowaniu jakiejkolwiek komunikacji z klientami, szczególnie komunikacji krytycznej, trzeba myśleć mobilnie. Przeciętny użytkownik smartfona korzysta ze swojego urządzenia ponad 200 razy dziennie. Powiadomienia i komunikaty krytyczne czasowo zwykle skupiają się wokół telefonów komórkowych, ze względu na największe prawdopodobieństwo natychmiastowego kontaktu.

KAMPANIE WIELOKANAŁOWE OBEJMUJĄCE WIELE URZĄDZEŃ

Często bywa tak, że bank rozpoczyna krótką kampanię, wysyłając pilną wiadomość za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów, z których klient korzystaSMS-a, połączenia głosowego, e-maila, powiadomienia w aplikacji mobilnej itp. Takie podejście daje największe szanse dostarczenia pilnej wiadomości w możliwie jak najkrótszym czasie i powiadomienia konsumenta o zagrożeniach związanych ze skimmingiem lub o działaniach podjętych przez bank w celu zapobieżenia dalszym szkodom.

Support comic

Szybkość i proaktywność to istotne cechy każdego podmiotu finansowego, w związku z czym nowoczesne kanały komunikacyjne dają dużo większe możliwości niż tylko dostarczanie informacji za pośrednictwem zaufanego kanału preferowanego przez klienta. Kompleksowy interfejs do zarządzania kampanią łączy dane analityczne pozyskiwane w czasie rzeczywistym oraz pełny przegląd działań komunikacyjnych, umożliwiając specjalistom z dziedziny bankowości szybkie i proaktywne postępowanie w sytuacjach wymagających pilnej komunikacji.

Takie cechy jak symbole zastępcze umożliwiają tworzenie spersonalizowanych wiadomości, które można jednocześnie dostosować do poszczególnych kanałów i urządzeń. Moduły raportowania i analityki zapewniają dostęp do istotnych danych w czasie rzeczywistym.

Dostępne powinno być także zautomatyzowane, regularne raportowanie, umożliwiające szczegółowy wgląd w kampanie i wydatki. Kolejną cechą niezbędną w przypadku kampanii komunikacji krytycznej są panele sterowania z możliwością pełnego dostosowania.

Rozpoczynając wielokanałową kampanię z jednego miejsca łączącego wszystkie kanały komunikacji, można dostarczać wiadomości odpowiednio szybko, a jednocześnie uwzględnić preferencje i wcześniejsze zachowania klientów.

JUŻ TERAZ WYPRÓBUJ MOŻLIWOŚCI WIELOKANAŁOWE.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI