WIADOMOŚCI

Możliwości operatorów sieci komórkowych w dziedzinie A2P w 2016 roku

Published on:01 / January / 2016

Jakie są najlepsze sposoby dla firm telekomunikacyjnych na kształtowanie i wprowadzanie usług wiadomości A2P dla przedsiębiorstw, skrócenie czasu do wejścia na rynek i zwiększenia przychodów? Jak dodać zwinność i elastyczność, grając na dynamicznym rynku SMS A2P?

Poszczególne firmy telekomunikacyjne mogą stosować różne modele biznesowe i rozwiązania techniczne, w zależności od kraju i regionu prowadzenia działalności oraz wielkości firmy. Ponadto przedsiębiorstwa posługują się innym językiem, a wymagane przez nie scenariusze wdrożenia i cele biznesowe bywają zróżnicowane.

Podczas warsztatów poświęconych wiadomościom A2P, zorganizowanych niedawno przez firmę Infobip w Dubaju, poruszono niektóre z tych tematów. W warsztatach wzięło udział ponad 100 specjalistów reprezentujących 35 operatorów telekomunikacyjnych i inne firmy z branży z całego świata.

„SMS A2P i P2P to dwa bardzo odmienne światy. W dziedzinie SMS A2P na przestrzeni lat zaszły ogromne zmiany i miała miejsce ewolucja. Jest to teraz zupełnie nowy rynek, który bardzo różni sie od starszego rynku SMS P2P, dobrze znanego operatorom sieci komórkowych. Operatorzy telekomunikacyjni muszą podejść do tego nowego rynku na całkiem nowym poziomie” – powiedział założyciel i dyrektor naczelny firmy Infobip, Silvio Kutic. – „Branża wiadomości dla przedsiębiorstw ma swoje własne zasady, technologie i modele biznesowe, które w połączeniu zapewniają wartość firmom poprzez angażowanie konsumentów i dodatkowe bezpieczeństwo”.

Firmy telekomunikacyjne od dawna miały bogaty portfel klientów biznesowych, ale często brakowało im kluczowych składników potrzebnych do zapewnienia usług wiadomości A2P. Możliwość sprzedaży krzyżowej wydaje się oczywista, a mimo to jej potencjał jest rzadko wykorzystywany w pełni.

Nisza wiadomości SMS A2P stanowi wyzwanie techniczne i operacyjne. Dedykowane oprogramowanie, całodobowe wsparcie, konsultacje inżynieryjne to wysoko specjalistyczne dziedziny w i tak specjalistycznej branży, a operatorom komórkowym brakowało dotychczas wiedzy niezbędnej do spełnienia tych potrzeb.

Nie dziwi więc, że – w samych firmach telekomunikacyjnych – coraz głośniej rozbrzmiewają głosy nawołujące do zwinnego podejścia do możliwości, jaką stanowi dziedzina SMS A2P.

Współpraca przedsiębiorstw była jednym z możliwych modeli wdrożenia, które omówiono na konferencji. W tym modelu firmy telekomunikacyjne i specjalistyczni dostawcy wiadomości łączą swoje mocne strony, aby ukształtować i wprowadzić na rynek solidną, elastyczną technologię A2P SMS dla dużych przedsiębiorstw.

Dostawcy wiadomości zajmują się technicznymi i operacyjnymi zawiłościami obsługi SMS-ów oraz kształtem infrastruktury i sprzedaży, co stanowi dla operatorów ofertę niskiego ryzyka i bez wydatków kapitałowych w potencjalnie bardzo lukratywnej branży.

Tego rodzaju współpraca odchodzi o krok dalej od modelu klient-sprzedawca, pozwalając na lepsze zrozumienie potrzeb klienta, które stanowi warunek konieczny udanego wdrożenia technologii. Relacja wychodzi poza technologię, umożliwiając partnerom wymianę informacji biznesowych i dużo szybsze opracowywanie nowych usług.

Ochrona sieci i rozwiązania z wyższej półki zapewniające pełną przejrzystość i widoczność ruchu to zawsze gorący temat. W miarę jak branża zbliża się do pełnego zrozumienia dynamiki wiadomości A2P, kontrola kosztów oraz dokładna ocena przychodów i wydatków stają się nowym standardem na obu końcach spektrum.

Jak poprawić bezpieczeństwo sieci i spieniężyć ruch wiadomości A2P to stałe zagadnienie nurtujące operatorów – monitorowanie i monetyzacja całego zakresu ruchu generowanego w sieci operatora pomaga uzyskać zakładane przychody i ma trwały wpływ na zadowolenie całej bazy subskrybentów z poziomu usługi.

Przełomowy model biznes jako usługa (Business-as-a-Service) coraz częściej wskazywany jest jako następny etap rozwoju ogólnych usług w chmurze. Niektórzy obserwatorzy sądzą, że dostawcy chmury będą dodawać kolejne modułowe elementy operacyjne do infrastruktury, platformy i oprogramowania przeniesionego do chmury. Uzupełniając sieć o specjalistyczną obsługę klienta, sprzedaż, administrację i zasoby operacyjne, operatorzy sieci komórkowych mogą osiągnąć bezprecedensowe poziomy jakości obsługi w dziedzinie wiadomości A2P.

Model BaaS, zastosowany w pełni do sfery wiadomości, daje firmom telekomunikacyjnym możliwość podzlecenia całego segmentu działalności związanego z wiadomościami A2P, w tym procesów sprzedaży, wprowadzania oraz wsparcia, i po prostu dzielenia się uzyskanymi przychodami na koniec każdego miesiąca. Podejście to pozwala operatorom skupić się na głównej działalności i uzyskać przychody z wiadomości A2P przepływających przez ich sieć, bez ponoszenia ryzyka, wydatków kapitałowych czy dodatkowych obciążeń codziennej działalności.

Według jednego z delegatów obecnych na konferencji, Jasona Bryana, którego zespół z firmy Roaming Consulting przeprowadził ankietę na temat dostawców SMS-ów A2P, najważniejszym kryterium, jakim operatorzy kierują sie przy wyborze dostawcy, jest wzrost przychodów, zaś kolejne kryteria to globalny zasięg i bezpieczeństwo.

Badanie przeprowadzone przez Transparency Market Research ocenia wartość globalnego rynku SMS A2P w 2013 roku na 53,07 mld USD. Oczekuje się, że w latach 2014–2020 wskaźnik CAGR ma wynieść 4,2%, zaś całkowita wartość rynku w 2020 roku ma wzrosnąć do 70,32 mld USD.