WIADOMOŚCI

PIN-y do kart bankowych

Published on:27 / May / 2016

Według amerykańskiej firmy Salesforce*, zajmującej się przetwarzaniem w chmurze, niemal połowa przedstawicieli pokolenia „millenialsów” chce otrzymywać ostrzeżenia SMS-owe od swojego banku. Spośród 285 konsumentów 43% korzysta z funkcji ostrzeżeń SMS-owych od swojego banku.

Możliwość sprawdzenia salda rachunku od dawna uchodzi za normę w zakresie zadowolenia klientów banków i usług finansowych zorientowanych na konsumenta, takich jak PayPal. To rozwiązanie komunikacyjne, które przeszło długi rozwój ewolucyjny, było dla sektora finansowego okazją do wypróbowania potencjału, jakie SMS-y A2P oferują przedsiębiorstwom na całym świecie.

Obecnie, gdy solidne funkcje bankowości mobilnej stanowią normę, oczekiwania konsumentów są dużo wyższe. Technologiczny boom zaowocował szeregiem błyskawicznie dostępnych usług, które przyczyniły się do powstania takich oczekiwań. Banki, które doskonale sobie radzą w przyciągającym uwagę mobilnym krajobrazie, zawdzięczają swój sukces temu, że oferują informacje finansowe w czasie rzeczywistym w połączeniu ze wszystkimi funkcjami, które zadecydowały o obecnym statusie technologii mobilnej. W gruncie rzeczy banki zajmują wyjątkową pozycję, która umożliwia im maksymalne wykorzystanie uwagi klientów.

Przeglądając finanse osobiste, klient jest w pełni skoncentrowany na przyswajaniu informacji dostarczanych przez urządzenie mobilne. Wynika to z a) pełnej istotności wysyłanych przez bank danych oraz b) ich dobrej ochrony. W związku z tym wyzwaniem jest połączenie bezproblemowości, bezpieczeństwa i mobilności.

Bezpieczeństwo w chmurze oznacza wygodę dla użytkownika

W ostatnich latach profesjonalne platformy SMS-owe poświęcały czas i zasoby na opracowanie rozwiązań w dziedzinie SMS-ów A2P, które przyczyniłyby się do pokonania tych wyzwań. Dzięki temu specjalistyczni dostawcy zdołali upewnić banki i posiadaczy kart, że systemy SMS-owe dla przedsiębiorstw mogą być wykorzystywane do kształtowania szerokiej gamy mobilnych usług finansowych.

W wyniku skoncentrowanych wysiłków w zakresie badań i rozwoju oraz specjalnegowzmocnienia infrastruktury zabezpieczającej, możliwości systemów SMS-owych nowej generacji znacząco się zwiększyły i obejmują ocenie możliwość dostarczania wrażliwych danych uwierzytelniających, takich jak PIN-y do kart bankowych, na żądanie klienta, w czasie rzeczywistym. Tego rodzaju proces bezpiecznych SMS-ów (SSMS) pomija wiele problematycznych punktów standardowej obsługi opartej na korespondencji listowej.

Dostarczanie PIN-u w czasie rzeczywistym, na własnych warunkach użytkownika

Zwykle banki drukują PIN-y w zabezpieczonych kopertach, które następnie wysyłane są do posiadaczy kart pocztą tradycyjną po pierwszy wydaniu karty lub po zmianie PIN-u. Zwiększa to ryzyko, koszt i czas potrzebny na doręczenie PIN-u. W międzyczasie posiadacze kart nie mogą używać nowych kart. To tak zwane opóźnienie, które jest kosztowne. Doręczenie listu zwykłego zajmuje około tygodnia, więc banki bezpośrednio tracą czas potrzebny na doręczenie PIN-u. Wartość tych strat szacuje się na 2% rocznych wydatków dla każdej nowo wydanej karty. W gruncie rzeczy z naszych wewnętrznych badań wynika, że średnia przewaga kosztowa nad standardową obsługą obejmującą druk i doręczenie listowe wynosi od 40 do 60% na każdy wydany PIN.

Bank card PINs - On-demand delivery over PCI DSS secured text messagesSpecjalistyczny dostawca może z łatwością zastąpić tak utrudniony proces bezproblemowym doręczeniem PIN-u na telefon komórkowy, dzięki czemu PIN trafia w ręce posiadacza karty, gdy tylko otrzyma on nową kartę, spełniając podstawową zasadę wrażeń zorientowanych na klienta.

Nowe warstwy zabezpieczeń w doręczaniu PIN-ów

Wszystkie wiadomości wysyłane za pośrednictwem naszej platformy SSMS są dostarczane bezpośrednio do zaufanego operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem kanału komunikacyjnego spełniającego wymogi standardu PCI DSS (poziom 1). Taki certyfikowany proces doręczenia PIN-u działa bez pośredników, zapewniając niepodważalne, kompleksowe bezpieczeństwo.

Szyfrowanie RSA 2048-bitów, klucze prywatne i publiczne, służą do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wymiany informacji. Gdy klient żąda dostarczenia PIN-u, podając odpowiednie dane uwierzytelniające, połączenie tajnego słowa, identyfikatora karty i numeru telefonu służy do dopasowania użytkownika do prawidłowego PIN-u. Po wygenerowaniu i zaszyfrowaniu PIN-u jest on przechowywany oddzielnie od numeru telefonu i tajnego słowa, które uzyskano podczas procesu składania wniosku o wydanie karty. Na żadnym etapie procesu nikt nie może pozyskać ani przechwycić PIN-u do konkretnej karty. Po udanym dostarczeniu PIN jest automatycznie usuwany z systemu.

PCI DSS streamlined secure SMS PIN delivery flow

Wykorzystywanie zbieżnych technologii do ochrony klientów

Konieczność stałej adaptacji systemów wykrywania oszustw związanych z transakcjami kartą kredytową, wynikająca z ciągle wzrastającej liczby nowych zagrożeń, to oczywistość dla wszystkich dużych graczy w branży finansowej. Pułapki te można jednak ominąć za sprawą odpowiedniej technologii.

Ze względu na to, że wielu posiadaczy kart podróżuje za granicę, globalne banki mają do czynienia ze stale rosnącą liczbą transakcji i prób przeprowadzenia transakcji międzynarodowych. Usługi sprawdzenia numeru i geolokalizacji pozwalają im ustalić, czy klient korzysta z roamingu i wykorzystać te dane do odpowiedniej oceny ryzyka oszustwa.

W przypadku podjęcia próby dokonania transakcji za granicą, możemy ustalić, czy numer telefonu komórkowego posiadacza karty korzysta z roamingu. Jeśli numer nie korzysta z roamingu, użytkownik prawdopodobnie nie przebywa za granicą, co oznacza, że można kwestionować legalność transakcji. W połączeniu z lokalizacją bankomatu pozwala to bankom na wprowadzenie dodatkowego punktu weryfikacyjnego przed zablokowaniem karty kredytowej w celu zapobieżenia możliwości oszustwa.

W świecie, w którym urządzenia mobilne stanowią dwa z trzech sposobów, w jaki „millenialsi” chcą otrzymywać ostrzeżenia od banków i w którym 27% osób polega w zupełności na aplikacji do bankowości mobilnej, banki muszą koniecznie dotrzymywać kroku konsumentom na ich własnych warunkach.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób platforma firmy Infobip pomoże Ci usprawnić komunikację zorientowaną na klienta.