WIADOMOŚCI

Początki korzystania z API SMS firmy Infobip: szybki przewodnik

Published on:29 / June / 2016
Rozpoczęcie korzystania z API SMS firmy Infobip jest proste i  łatwe. API został opracowany w taki sposób, aby każdy  programista mógł szybko zintegrować API SMS z aplikacjami  klienta i od razu zacząć wysyłać wiadomości do odbiorców.  
 
Po zatwierdzeniu dostępu programisty i skonfigurowaniu  międzynarodowych wiadomości SMS na koncie klienta można  zacząć docierać do swoich odbiorców w każdej chwili i w  dowolnym miejscu na świecie. Podstawowy API SMS firmy  Infobip obejmuje zaledwie osiem wierszy kodu. To wystarczy,  aby zacząć wysyłać wiadomości do odbiorców.  
 
Zatwierdzeni klienci i programiści mogą wykorzystywać API  SMS do:  
 • wysyłania podstawowych wiadomości tekstowych SMS  do dowolnego miejsca na świecie;  
 • wyświetlania kosztu wiadomości i współczynników  doręczenia według kraju; 
 • wysyłania udostępnień i zaproszeń społecznościowych  (np. linków do pobrania aplikacji);  
 • wysyłania wiadomości Flash SMS do dowolnego  miejsca na świecie. 

MÓWIMY W TWOIM JĘZYKU  

API SMS opiera się na standardach REST. Wszystkie  żądania generowane są metodami PUSH, POST i GET. API  firmy Infobip akceptuje treści w języku JSON i XML. API  obsługuje Java, PHP, python, C# i Ruby on Rails.  
 
W razie pytań w centrum programistów API można znaleźć  szczegółowe przykłady i samouczki pomocne w rozpoczęciu  pracy oraz uzyskaniu odpowiedzi na pytania.  
 

JAK ROZPOCZĄĆ WYSYŁANIE WIADOMOŚCI SMS  PRZEZ API SMS  

 
Poznajmy lepiej API SMS firmy Infobip, analizując kilka  przykładów i próbek kodu. Najpierw podstawy SMS.  Standardy SMS są proste:  
 • każda wiadomość powinna zawierać nie więcej niż 160  znaków 
 • numer telefonu, z którego wysyłana jest wiadomość,  musi wykorzystywać format numerów E.164
 
API SMS firmy Infobip współpracuje z różnymi operatorami  sieci komórkowych (MNO) i spełnia wymogi poszczególnych  krajów. Programiście pozostaje jedynie napisanie kodu. Oto  najbardziej podstawowy przykład wysyłania wiadomości przez  API—całe osiem wierszy kodu:  
JSON 
 
				 POST /sms/1/text/single HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
Accept: application/json 
{ 
"from":"InfoSMS", 
"to":"41793026727", 
"text":"Test SMS." 
}
 

WYSYŁANIE DO WIELU ODBIORCÓW   

 
Korzystanie z API do wysyłania wielu wiadomości tekstowych (lub do  wysyłania wiadomości do wielu odbiorców) nie jest dużo bardziej  skomplikowane niż niż wysłanie pojedynczej wiadomości  (patrz poniżej):  
 
JSON  
 
								 POST /sms/1/text/multi HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
Accept: application/json 
{ 
"messages":[ 
{ 
"from":"InfoSMS", 
"to":[ 
"41793026727", 
"41793026731" 
], 
"text":"May the Force be with you!" 
}, 
{ 
"from":"41793026700", 
"to":"41793026785", 
"text":"A long time ago, in a galaxy far, far away... It is a period of civil war. Rebel spaceships, striking from a hidden base, have won their first victory against the evil Galactic Empire." 
} 
] 
}
 

WYSYŁANIE ZAPROSZEŃ SPOŁECZNOŚCIOWYCH  I LINKÓW DO APLIKACJI  

 
API umożliwia zintegrowanie zaproszeń społecznościowych i  udostępniania aplikacji. Poniższa próbka wysyła link i umożliwia jego  śledzenie przez portal Infobip. Zaproszenia społecznościowe to  skuteczny i łatwy sposób nakłonienia użytkowników do  pobrania aplikacji oraz zaangażowania użytkowników.  
 
JSON  
 
												 POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
{ 
"bulkId":"BULK-ID-123-xyz", 
"messages":[ 
{ 
"from":"InfoSMS", 
"destinations":[ 
{ 
"to":"41793026727", 
"messageId":"MESSAGE-ID-123-xyz" }, 
{ 
"to":"41793026731" } ], 
"text":"Hey, take a look at this awesome application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myApp" } ], 
"tracking":{ "track":"URL", 
"type":"SOCIAL_INVITES" 
} 
}
 

WIADOMOŚCI PEŁNOFUNKCYJNE  

Opcja pełnofunkcyjnych wiadomości tekstowych wbudowana w  API SMS umożliwia sprecyzowanie dodatkowych  parametrów, które uczynią kampanię atrakcyjniejszą i ułatwią  śledzenie w celach raportowania oraz analizy.  
 

WSPARCIE JĘZYKOWE  

Klienci chcą widzieć wiadomości w preferowanym alfabecie,  ale standardowy alfabet wykorzystywany do SMS-ów nie  zawiera wszystkich liter. Można używać znaków Unicode, ale  to skraca długość wiadomości. Oznacza to, że konieczne  może być wysłanie dwóch wiadomości zamiast jednej, co  podwaja koszty. Firma Infobip oferuje dwa rozwiązania  pozwalające obniżyć koszty i poprawić wrażenia klientów przy  wykorzystywaniu złożonych alfabetów.  
 
Transliteracja automatycznie zamienia znaki Unicode na  zwykłe. Programista ustawia tylko parametr w kodzie na jeden  z obsługiwanych alfabetów (turecki, grecki, cyrylica, serbska  cyrylica, środkowoeuropejski lub bałtycki), a API zajmuje się  resztą.  
 
Identyfikator języka krajowego to technologia kodowania,  która osiąga podobny cel jak transliteracja w przypadku  języków, które wymagają wielu znaków diakrytycznych. Ten  identyfikator również można ustawić jako parametr. Nasze API obsługuje obecnie język turecki, hiszpański i portugalski.  
 

FLASH SMS  

Bank wykrywa potencjalne oszustwo. Linia lotnicza zmienia  numer wyjścia w ostatniej chwili. Gdy klienci muszą zobaczyć pilne  wiadomości, wiadomości Flash SMS pomijają skrzynkę  odbiorczą i wyświetlają się bezpośrednio na ekranie głównym  telefonu. Jeden dodatkowy wiersz kodu umożliwia obsługę  wiadomości Flash SMS w aplikacji za pośrednictwem API  SMS.  
 

IDEALNY CZAS NA TWOJE WIADOMOŚCI  

Aby wiadomości trafiały do klientów w czasie, gdy będą mogły  najskuteczniej dotrzeć do klientów, nasz API wiadomości  tekstowych obejmuje dwa parametry czasowe:  
 • “sendAt” pozwala określić godzinę dostarczenia  wiadomości  
 • “Validity Period” pozwala wysyłać wiadomości w  uprzednio zdefiniowanym oknie czasowym  
 
Nie trzeba się martwić, czy stosować system 12-, czy 24- godzinny – dokumentacja API firmy Infobip wskazuje  wymagane formaty godzinowe.  
 
Nikt nie chce dostawać wiadomość o 4 nad ranem, ale  właściwa godzina wysłania wiadomości nie tylko pozwala  uniknąć obudzenia klientów, lecz także zapobiega naruszeniu  miejscowych przepisów i rozporządzeń. W Indiach wiadomości marketingowe mogą być wysyłane jedynie od  09:00 do 21:00 (nawet jeśli firma ma zgodę na wysłanie  wiadomości do klienta). API SMS i nasi eksperci ds.  komunikacji mobilnej pomogą Twojej wchodzącej na globalne  rynki firmie w zachowaniu zgodności z miejscowymi  przepisami i rozporządzeniami. Poruszanie się w gąszczu  miejscowych przepisów i rozporządzeń to tylko jeden element  oferowanych przez naszą firmę darmowych programów  wsparcia dla programistów.  
 

ŚLEDZENIE KAMPANII  

Nasze proste i skuteczne narzędzia do raportowania  pomagają określić, jakie działania się przynoszą efekt, a jakie  elementy kampanii się nie sprawdzają. API SMS dostarcza  dane umożliwiające szybkie wprowadzenie zmian w celu poprawy współczynnika otwarcia, działania i doręczenia. 
 

PODSTAWOWE RAPORTOWANIE  

Każda wysłana wiadomość generuje kod odpowiedzi, który  zostanie Ci dostarczony za pośrednictwem API. 200 OK oznacza, że wiadomość przeszła. Jeśli coś poszło nie tak,  API da Ci znać. Kod odpowiedzi informuje, na czym polegał  problem, zaś w naszej dokumentacji i materiałach dla programistów  można znaleźć informacje pomocne w ustaleniu przyczyny i sposobu  rozwiązania problemu.  
 
API zapewnia dostęp do raportów doręczenia dla aplikacji i  kampanii. Raporty te identyfikują każdą wiadomość tekstową i  zapewniają programistom dostęp do takich danych jak:  
 • cena w przeliczeniu na wiadomość  
 • status wiadomości  
 • ewentualne błędy 
Dane te można wykorzystać w tej postaci lub przekształcić w  dostosowane raporty dla innych interesariuszy i członków  zespołu.  
 

RAPORTOWANIE PEŁNOFUNKCYJNE  

API SMS pozwala ustawiać parametry dla poszczególnych  kampanii i wiadomości. Dokładne śledzenie ma zasadnicze  znaczenie dla wiadomości o charakterze krytycznym, takich  jak jednorazowe PIN-y lub uwierzytelnianie dwuczynnikowe, a  ponadto pomaga określić wyniki każdej kampanii z  wykorzystaniem wiadomości tekstowych.  
 

DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTA IDENTYFIKACJA  MASOWA I IDENTYFIKACJA WIADOMOŚCI  

Efektywność konkretnej kampanii można śledzić poprzez ustawienie  identyfikatora dla grupy wiadomości. Identyfikatory te mogą  być generowane automatycznie lub definiowane przez klienta.  Konfiguracja identyfikatorów śledzenia w API SMS jest prosta: 
 
JSON  
 
																								 POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1 
Host: api.infobip.com 
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
Content-Type: application/json 
{ 
"bulkId":"CUSTOM-BULK-ID-1", 
"messages":[ 
{ 
"from":"InfoSMS", 
"destinations":[ 
{ 
"to":"41793026727", 
"messageId":"CUSTOM-MESSAGE-ID-1" }, 
{ 
"to":"41793026731", 
"messageId":"CUSTOM-MESSAGE-ID-2" 
} 
], 
"text":"A long time ago, in a galaxy far, far away..." 
}, 
{ 
"from":"41793026700", 
"destinations":[ 
{ 
"to":"41793026785" 
} 
], 
"text":"It is a period of civil war. Rebel spaceships, striking from a hidden base, have won their first victory against the evil Galactic Empire." 
} 
] 
}
 

BŁYSKAWICZNE DOSTARCZANIE RAPORTÓW W CZASIE  RZECZYWISTYM  

API może wysyłać raporty w czasie rzeczywistym za każdym  razem, gdy wystąpi błąd doręczenia, aby można było podjąć  natychmiastowe działania, nie czekając z naprawieniem problemów do  zakończenia kampanii (np. jeśli jednorazowe PIN-y nie docierają do  klientów. Można sprawdzić, które kraje i operatorzy sieci  komórkowych powodują najwięcej problemów. Raportowanie  w czasie rzeczywistym pozwala dostosowywać kampanie w  czasie ich trwania w celu optymalizacji doręczeń i działań.  
 

WSPÓŁCZYNNIKI KONWERSJI  

Czy wiadomości są otwierane? Czy odbiorcy klikają linki?  Którzy użytkownicy, w których krajach? Czy użytkownicy iOS  są bardziej zaangażowani niż użytkownicy Android?  
 
Ustawienie w kodzie prostego parametru oznakowuje wiadomość  jako potencjalną konwersję po podjęciu działania. Po uzyskaniu  działań w aplikacji lub na stronie można wysłać te informacje  z powrotem do firmy Infobip. Dopasowujemy je do naszego  raportu i wysyłamy klientowi współczynniki konwersji, które  można podzielić wg:  
 • kraju  
 • operatora sieci komórkowej  
 • systemu operacyjnego  
 • godziny otrzymania  
Za pomocą API SMS można tworzyć dostosowane raporty do  zgłaszania błędów, marketingu czy kosztów kampanii.  
 

SKRACANIE I ŚLEDZENIE ADRESÓW URL  

Klient może śledzić kliknięcia z wiadomości do strony  internetowej lub innej lokalizacji. API może skracać adresy  URL, aby zmieściły się w limicie znaków w SMS-ie, i  automatycznie śledzić kliknięcia.  
 
Gdy użytkownik kliknie link, klient otrzyma raport  uwzględniający następujące dane użytkownika:  
 • numer telefonu  
 • kraj  
 • operator sieci komórkowej 
 • system operacyjny telefonu  
 

WYJŚCIE POZA TEKST  

Teraz, gdy znasz już podstawy korzystania z API SMS firmy  Infobip, możesz używać go do łatwego i szybkiego  generowania, śledzenia oraz optymalizacji  międzynarodowych kampanii z wykorzystaniem wiadomości  tekstowych.  
 
Gdy zechcesz zwiększyć możliwości swojej aplikacji, API SMS może  obsłużyć sprawdzanie numerów, uwierzytelnianie  dwuczynnikowe oraz wiadomości przekazywane za  pośrednictwem dodatkowych platform (komunikacja e-mailowa, głosowa, czat/OTT). Wszystkie te zaawansowane  funkcje są dostępne w tym samym API i pozwalają  wykorzystać kod napisany do poprzednich kampanii.  
 
Zacznij wykorzystywać SMS-y za pośrednictwem API SMS  firmy Infobip do promowania swojej aplikacji i pomóż swojej  firmie dotrzeć do miliardów ludzi na świecie.