WIADOMOŚCI

Pośrednie raporty dostarczenia – maks. możliwości 2FA

Published on:26 / April / 2016
Wysyłając klientom jednorazowe kody PIN (OTP), należy zadbać o dwie rzeczy. Przede wszystkim, jeśli użytkownicy powierzyli firmie swoje dane osobowe, firma ma obowiązek zapewnić im najlepsze zabezpieczenia. Ponadto OTP należy dostarczyć w czasie rzeczywistym, nie dwie godziny po wpisaniu numeru telefonu w aplikacji (w tym czasie użytkownik znajdzie innego dostawcę usługi).
 
Istnieje wiele powodów, dla których wiadomość nie może być dostarczona w danej sekundzie. Czasem dzieje się tak, ponieważ użytkownik wyłączył telefon, ma pełną skrzynkę odbiorczą itp. Oczekiwanie na ostateczny raport dostarczenia lub wygaśnięcie ważności SMS-a, aż wygenerowany zostanie kod błędu GSM, jest czasochłonne i nie do przyjęcia, jeśli chce się zapewnić klientom uwierzytelnianie dwuczynnikowe (2FA) w czasie rzeczywistym.
 
Pośredni raport dostarczenia ustawiany jest jako jeden z parametrów metody API pełnofunkcyjnych wiadomości tekstowych. Raport ten wypychany jest na ten sam adres Notify URL co raport ostateczny.
 
Po otrzymaniu przez system Infobip nietrwałego błędu GSM (np. EC_ABSENT_SUBSCRIBER) nasze raporty pośrednie na bazie API SMS (dostarczane w czasie rzeczywistym) prześlą błąd na adres Notify URL umieszczony na serwerach callback klienta.
 
Poza błędami GSM klient będzie także otrzymywać w czasie rzeczywistym informacje dotyczące cen, statusu wiadomości, sieci i kodów kraju.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów GSM i statusów wiadomości, prosimy odwiedzić stronę kodów odpowiedzi.
 
*Adres Notify URL ustawiany jest jako jeden z parametrów metody API pełnofunkcyjnych wiadomości tekstowych.
 
W poniższym przykładzie przedstawiono, jak ustawić intermediateReport dla informacji o błyskawicznych wiadomościach oraz notifyURL, notifyContentType dla raportów i callbackData użytkownika.
 
	POST /sms/1/text/advanced HTTP/1.1
Host: api.infobip.com
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Content-Type: application/json

{
  "bulkId":"BULK-ID-123-xyz",
  "messages":[
   {
     "from":"InfoSMS",
     "destinations":[
      {
        "to":"41793026727",
        "messageId":"MESSAGE-ID-123-xyz"
      },
      {
        "to":"41793026731"
      }
     ],
     "text":"Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.",
     "intermediateReport":true,
     "notifyUrl":"http://www.example.com/sms/advanced",
     "notifyContentType":"application/json",
     "callbackData":"There's no place like home."
   }
  ]
}
 
Nadawca wiadomości trzyma wynik pod adresem Notify URL, który będzie miał taką samą strukturę jak ostateczny raport dostarczenia.
 
	{
 "results": [
  {
   "bulkId": "BULK-ID-123-xyz",
   "messageId": "c9823180-94d4-4ea0-9bf3-ec907e7534a6",
   "to": "41793026731",
   "sentAt": "2015-10-04T13:01:52.933+0000",
   "doneAt": "2015-10-04T13:02:00.134+0000",
   "smsCount": 1,
   "price": {
    "pricePerMessage": 0.0001000000,
    "currency": "EUR"
   },
   "status": {
    "groupId": 3,
    "groupName": "PENDING",
    "id": 1,
    "name": "PENDING_WAITING_DELIVERY",
    "description": "Message sent, waiting for delivery report"
   },
   "error": {
    "groupId": 1,
    "groupName": "HANDSET_ERRORS",
    "id": 27,
    "name": "EC_ABSENT_SUBSCRIBER",
    "description": "Absent Subscriber",
    "permanent": false
   },
   "callbackData":"There's no place like home."
  },
  {
   "bulkId": "BULK-ID-123-xyz",
   "messageId": "MESSAGE-ID-123-xyz",
   "to": "41793026727",
   "sentAt": "2015-06-04T13:01:52.937+0000",
   "doneAt": "2015-06-04T13:02:01.204+0000",
   "smsCount": 1,
   "price": {
    "pricePerMessage": 0.0001000000,
    "currency": "EUR"
   },
   "status": {
    "groupId": 3,
    "groupName": "PENDING",
    "id": 1,
    "name": "PENDING_WAITING_DELIVERY",
    "description": "Message sent, waiting for delivery report"
   },
   "error": {
    "groupId": 1,
    "groupName": "HANDSET_ERRORS",
    "id": 27,
    "name": "EC_ABSENT_SUBSCRIBER",
    "description": "Absent Subscriber",
    "permanent": false
   },
   "callbackData":"There's no place like home."
  }
 ]
}