WIADOMOŚCI

Rosnąca liczba wiadomości A2P: Tele2 Estonia rozważa szanse współpracy z IB

Published on:14 / December / 2016

W swoim najnowszym komentarzu dyrektor generalny Tele2 Estonia Argo Virkebau wyjaśnia, jak zmieniło się otoczenie usługi SMS i jakie plany ma Tele2 Estonia w związku z obsługą rosnącego ruchu SMS typu A2P poprzez platformę Infobip.

W wielu branżach rośnie liczba rozmaitych przypadków użycia wiadomości SMS typu A2P (application to person). Zdaniem  Argo Virkebaua trend ten jest związany głównie z powstawaniem nowych komunikatorów, sieci społecznościowych i spółek internetowych. Przedsiębiorstwa muszą również stworzyć kanały do niezawodnej i natychmiastowej komunikacji z użytkownikami końcowymi poprzez telefony komórkowe.

Ciężar komunikacji SMS przenosi się z rozmów między ludźmi na segment przedsiębiorstw. Typowe zastosowanie to uwierzytelnianie, tj. wysyłanie jednorazowych numerów PIN do użytkowników mediów społecznościowych i aplikacji OTT, a także kluczowa i kierowana najpierw na urządzenia mobilne komunikacja w służbie zdrowia, systemach inteligentnych domów, bankowości i turystyce. Jak stwierdził Virkebau, to tylko kilka branż, w których zarówno przedsiębiorstwa, jak i użytkownicy końcowi wykorzystują powszechny i niezawodny charakter kanału profesjonalnych wiadomości SMS.

Tele2 Estonia odnotowała wzrost wiadomości SMS typu A2P otrzymywanych przez swoich abonentów. Rok temu jedynie 4 procent wiadomości pochodziło od aplikacji i przedsiębiorstw. Obecnie odsetek ten wzrósł o 11 punktów procentowych do 15%.

Artykuł (w języku estońskim) można znaleźć tutaj.

Odkryj możliwości związane z A2P dzięki modelowi zaplecza jako usługi (BaaS)

SKONTAKTUJ SIĘ