WIADOMOŚCI

Rozszerzenie zasięgu usługi SMS-ów dwukierunkowych o Chiny

Published on:28 / September / 2015

Niedawno uzyskaliśmy pełny zasięg usługi SMS-ów dwukierunkowych (2-way SMS) na największym rynku telefonii komórkowej świata – w Chinach. Teraz można wykorzystywać długie numery wirtualne (VLN) Infobip do angażowania użytkowników telefonów komórkowych wiodącej gospodarki świata.

Ponad 680 mln z ponad 1,3 mld Chińczyków używa telefonów komórkowych, co oznacza, że sektor telefonii komórkowej ma znaczące możliwości rozwoju. Wzmocnienie zasięgu naszych usług na tym ważnym dla branży telefonii komórkowej obszarze z pewnością zostanie dobrze przyjęte przez programistów, przedsiębiorstwa i firmy zajmujące się marketingiem.

Zobacz listę 48 krajów objętych zasięgiem usługi SMS-ów dwukierunkowych.