WIADOMOŚCI

Viber – Urozmaicanie komunikacji zgodnie z preferencjami konsumentów

Published on:20 / February / 2017

Dziś w grze w angażowanie nie chodzi tylko o dotarcie do konsumentów. Chodzi o dotarcie do nich na platformach, do których są już przyzwyczajeni i o to, aby ich nie stracić tylko dlatego, że nie masz odpowiedniego sposobu, by się z nimi skontaktować.

Gdy Viber, jeden z wiodących komunikatorów na świecie z ponad 750 mln użytkowników, wprowadził swoją nową technologię A2P (Application-to-Person), wydawał się świetnie pasować do platformy Infobip. Udzielenie firmom dostępu do tej bazy użytkowników, z możliwością komunikowania się na platformie, którą jej użytkownicy już wybrali jako swój kanał komunikacji, wydawało się być płynnym przejściem.

Dodanie komunikatora Viber jako kanału komunikacji Infobip było całkowicie zgodne z naszą wizją umożliwiania firmom wprowadzenia ich skoncentrowanych na urządzeniach mobilnych kanałów komunikacji w oparciu o preferencje użytkowników – a wszystko to na jednej, scentralizowanej platformie.

Według Journal of Electronic Commerce Research badania pokazują, że zaoferowanie możliwie jak najlepszej obsługi klienta wymaga od firm zwrócenia większej uwagi na czynniki i zachowania konsumentów, świadczące o preferowanych przez nich kanałach komunikacji.

ANGAŻOWANIE NIEUSTAJĄCYCH KONSUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI VIBER

Obecnie konsumenci w większym stopniu wykorzystują kanały cyfrowe niż kiedykolwiek wcześniej i w większym stopniu niż można by się tego spodziewać. Osiem lat temu 78% konsumentów korzystało z co najmniej jednego kanału internetowego do wyszukiwania. W 2014 roku 88% korzystało, przy czym czterech na 10 chciało korzystać z jeszcze większej liczby interakcji cyfrowych niż oferowały firmy.

Dziś większość z nich poszukuje szybszych i mniej kłopotliwych rozwiązań. I jeśli firmy nie zrewolucjonizują sposobów komunikowania się, konsumenci po prostu przejdą do konkurencji. W badaniu przeprowadzonym przez Accenture Strategy, prawie dwie trzecie respondentów odpowiedziało, że korzystają z kanałów internetowych w sprzedaży, marketingu i usługach z uwagi na ich szybkość i dogodność, natomiast nieco ponad połowa odpowiedziała, że stała się bardziej niecierpliwa i chce, aby jej proces podejmowania decyzji zakupowych był szybszy i nie wymagał wysiłku.

To właśnie tu wybija się Viber. Firmy korzystające z technologii wysyłania wiadomości Viber mogą wysyłać bogate w treści wiadomości zawierające zdjęcia, przyciski i aż do 1000 znaków w dowolnym języku, umożliwiając większe zaangażowanie konsumenta, gdy jest on poza domem.

Viber messaging

Komunikator Viber nie tylko umożliwia personalizowanie wiadomości wysyłanych klientom przez firmy, budowanie znajomości marki i dostarczanie umożliwiających podjęcie działania treści za pośrednictwem znanego medium. Oferując szerokie spektrum możliwości angażowania konsumentów, wiadomości wysyłane z komunikatora Viber mogą służyć jako tekst, obrazki, przyciski i linki o treściach transakcyjnych, marketingowych i wspierających w jednej wiadomości.

A to jeszcze nie koniec korzyści. Każdy z użytkowników komunikatora Viber może z łatwością zrezygnować z otrzymywania wiadomości za pośrednictwem aplikacji. Viber działa na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS, Android i Windows Phone 10, co czyni z niego doskonałe rozwiązanie wieloplatformowej komunikacji z klientami. Jednocześnie firmy mogą uzyskać aktywny wzgląd w to, jak użytkownicy się komunikują potwierdzając, kiedy wiadomość została wysłana i czy wiadomość została odczytana przez odbiorcę.

A ponieważ wiadomości są wysyłane na numery telefonów komórkowych klientów, firmy mogą wykorzystywać swoje dotychczasowe dane klientów do angażowania użytkowników za pośrednictwem aplikacji Viber.

WZBOGACANIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KOMUNIKATOREM VIBER

Według Accenture Strategy, konsumenci między 18. a 34. rokiem życia, którzy dorastali zanurzeni w technologiach cyfrowych, są dwu lub nawet trzykrotnie bardziej chętni, w porównaniu z osobami powyżej 55 roku życia, do korzystania z komunikacji cyfrowej niż obecnie oferują firmy.

Dodając rozwiązanie wielokanałowej komunikacji Infobip OMNI firma Infobip umożliwia automatyzację Twojej mobilnej komunikacji za pośrednictwem preferowanych kanałów, takich jak Viber i tworzenie unikatowych doświadczeń klienta przy użyciu unikatowych funkcjonalności różnych kanałów, w tym powiadomień SMS, głosowych, e-mail i typu push.

Infobip Customer Help & Support: Dashboard

Jest to idealny sposób wprowadzenia nowego kanału komunikacji w komunikatorze Viber, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najlepszych wskaźników doręczenia Twoich komunikatów biznesowych.

Ponieważ komunikator Viber funkcjonuje w ramach rozwiązania OMNI, istnieje plan awaryjny w przypadku, gdy początkowa wiadomość wysyłana z komunikatora Viber nie dotrze do adresata. Jako bezpieczne w przypadku awarii, rozwiązanie OMNI umożliwia skonfigurowanie innych awaryjnych kanałów mobilnych oraz zapewnia terminowe doręczenie ważnej wiadomości.

Na przykład, pakiet OMNI umożliwia automatyczne generowanie wiadomości SMS każdorazowo w przypadku nieotrzymania wiadomości wysłanej z komunikatora Viber. Sytuacja taka może wystąpić z wielu przyczyn. Być może Twój użytkownik nie zainstalował aplikacji Viber lub nie ma dostępu do Internetu i nie może otrzymać wiadomości. Jest to idealny sposób wprowadzenia nowego kanału komunikacji w komunikatorze Viber, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najlepszych wskaźników doręczenia.

Trzy lata temu prawie połowa klientów już przeniosła część swoich wydatków z dotychczasowych dostawców do nowych, gdyż firmy nie były w stanie zaoferować rozwiązania, które spełniałoby ich potrzeby. Dziś liczba ta wzrasta gwałtownie. OMNI i Viber rozwiązują problem z komunikacją Twojej firmy.

ZOBACZ, JAK OMNI I VIBER ANGAŻUJĄ KLIENTÓW WE WSZYSTKICH KANAŁACH

SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!