WIADOMOŚCI

Voice 101: Z komunikatów głosowych na połączenia głosowe

Published on:29 / May / 2017

Ostatnie coroczne badania zaangażowania pokazują, że 47% użytkowników urządzeń mobilnych używa swoich telefonów komórkowych do rozmów i wysyłania wiadomości. Przewiduje się, że ta liczba ulegnie zmniejszeniu do 29% przed rokiem 2030, mimo to duży procent populacji nadal będzie preferował rozmowy i wysyłanie wiadomości. Preferencje użytkownika końcowego to jest to, do czego została zaprojektowana komunikacja wielokanałowa Infobip, umożliwiając maksymalizację zaangażowania klientów.

W dzisiejszym nowoczesnym świecie ludzie nie tylko słuchają audiobooków, ale korzystają także z elektronicznej pomocy oraz inteligentnych urządzeń domowych sterując nimi za pomocą komend głosowych i otrzymując odpowiedzi w czasie rzeczywistym w ustalonej formie głosowej. To jest trend, który w ostatnich latach nabiera tempa.

CZYM SĄ USŁUGI GŁOSOWE INFOBIP

Opracowujemy nasze rozwiązania głosowe w celu zwiększenia zasięgu biznesowego oraz zaangażowania użytkowników na całym świecie, dostarczając dodatkowy kanał komunikacyjny z użytkownikami końcowymi, dając im możliwość interakcji w preferowany przez nich sposób.

Technologia głosowa, jak SMS, opiera się na tradycyjnych publicznych komutowanych sieciach telefonicznych (PSTN – zbiorze światowych komutowanych łączy telefonicznych), na których Infobit zna się bardzo dobrze, co jest rezultatem wielu lat rozwoju i podtrzymywania partnerstwa z ponad 400 operatorami.

Usługi głosowe Infobip można podzielić korzystając z poniższej klasyfikacji ogólnej:

  • Komunikaty głosowe
  • Połączenia głosowe (połączenia SIP):
    • Wychodzące
    • Przychodzące

KOMUNIKATY GŁOSOWE

Komunikaty głosowe są podobne do komunikatów tekstowych, z tą różnicą, że dostarczenie ich do telefonu użytkownika końcowego odbywa się za pomocą technologii głosowej zamiast technologii SMS i że mogą być dostarczane, oprócz telefonów komórkowych, na telefony stacjonarne, dzięki czemu komunikacja A2P będzie miała zastosowanie tam, gdzie nie docierają SMSy. Może być używana jako autonomiczne rozwiązanie lub może być łączona z innymi kanałami w celu osiągnięcia współczynnika dostarczania możliwie blisko 100%.

Nowoczesne przedsiębiorstwa chcą mieć możliwość dostarczania informacji do różnych odbiorców, w zależności od możliwości użytkownika końcowego, związanych z odbiorem komunikatów. Komunikaty głosowe są idealnym rozwiązaniem w tym aspekcie i można ich używać do rozwiązywania szerokiej palety problemów przedsiębiorców.

Wysyłając komunikaty głosowe konwertujemy tekst na mowę lub używamy uprzednio nagranego pliku dźwiękowego w celu wysłania pliku mp3, który zostanie odtworzony przez użytkownika końcowego. Komunikat głosowy, jak inne komunikaty (SMS, OTT, e-mail) może być przesyłany z opóźnieniem czasowym, przesyłany ponownie lub wysyłany w określonym przedziale czasowym.

Konwertując tekst na mowę obsługujemy obecnie następujące języki: angielski, hiszpański, kataloński, chiński (uproszczony lub tradycyjny), duński, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski, portugalski brazylijski, rosyjski, szwedzki, fiński i turecki.

Innym sposobem niż samo dostarczanie komunikatów głosowych jest także możliwość odbierania odpowiedzi tworzonych przez końcowych odbiorców wiadomości. W takim przypadku kanał jest otwarty pomiędzy naszą platformą, z której wykonano połączenie oraz użytkownikiem końcowym. Ten typ połączenia głosowego może być także uznany jako sesja (podobnie jak sesja USSD), w której możemy zbierać wejścia tonów DTMF – słyszalnych tonów stosowanych w telefonach z klawiaturą numeryczną – od użytkowników końcowych przez rozpoznanie numerów klawiszy naciskanych na telefonie.

Dzięki tonom DTMF komunikaty głosowe mogą być używane do wezwania do działania użytkownika końcowego. Ta interakcja nosi nazwę interaktywnej obsługi osoby dzwoniącej (IVR) i jest obsługiwana przez użytkownika końcowego przez naciśnięcie cyfr na klawiaturze jej telefonu. Komunikatów głosowych można także używać do obsługi uwierzytelniania 2FA (uwierzytelnianie 2-poziomowe) i dostarczania jednorazowych kodów PIN użytkownikom.

OBSŁUGA NA ŻYWO GŁOSOWYCH POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH (POŁĄCZENIA SIP)

Połączenia głosowe to komunikacja P2P w formie „na żywo”, która umożliwia naszym klientom połączenie z miejscem przeznaczenia i rozmowę na żywo z osobą po drugiej stronie łącza. Odbywa się to poprzez magistralę SIP (protokół inicjowania sesji), połączenie wykonane pomiędzy oprogramowaniem naszego klienta, które może inicjować żądania SIP a naszym IP core. Skutkuje to niższymi kosztami transferu głosu przy jednoczesnej możliwości dotarcia do wszystkich adresów docelowych na świecie, które są obsługiwane przez nasze połączenia głosowe.

ODBIERANIE NA ŻYWO GŁOSOWYCH POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH (POŁĄCZENIA SIP)

Korzyści w przypadku głosowych połączeń przychodzących są podobne, jak w przypadku omówionych powyżej wychodzących połączeń głosowych. Dzięki wykorzystaniu tej metody do odbiorupołączeń przychodzących do pojedynczej lokalizacji, można przekraczać geograficzne granice, które napotykamy, korzystając z tradycyjnych linii telefonicznych, jednocześnie obniżając znacząco koszty.

Infobip oferuje szeroką listę numerów DID (połączenie bezpośrednio z abonentem wewnętrznym) obsługujących połączenia głosowe, które można wykorzystać do przekierowania lub przekazania połączeń do:

  • Innego numeru obsługującego połączenia głosowe (istniejący numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego)
  • Adresu IP (centrala IP PBX, Softswitch lub telefony SIP dostępne przy statycznych adresach IP)

Na poniższym rysunku przedstawiono jak przychodzące połączenia głosowe są przekazywane na adresy IP, przy których ustawiona jest centrala IP PBX, SBC lub Softswitch.

Możliwe jest także wykonanie połączenia z przeniesionego numeru. W takim przypadku połączenie przychodzi na numer DID, operatorzy przekazują połączenie na naszą platformę, która następnie łączy się z numerem, na który połączenie jest przekazywane, a osoba inicjująca połączenie jest następnie łączona z numerem.

Przekazywanie IP/PSTN wykonywane przez Infobip jest zawsze realizowane zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi regulacjami oraz najlepszymi praktykami rządzącymi usługami tego typu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ JAK NASZA USŁUGA VOICE MOŻE CI POMÓC

ROZPOCZNIJ