WIADOMOŚCI

Warsztaty poświęcone technologiom mobilnym i bankowości 2016: transformacja mobilna jest nieunikiona

Published on:26 / April / 2016
W miarę postępu cyfrowej transformacji instytucji finansowych na całym świecie – która odbywa się w różnym tempie i w różnych realiach rynkowych – coraz mniej ulega wątpliwości, że sercem tego procesu są rozwiązania mobilne. Taki wniosek wynika jasno z międzynarodowej serii spotkań w ramach zorganizowanych przez firmę Infobip warsztatów poświęconych technologiom mobilnym i bankowości (Mobile and Banking Workshop), które odbyły się w marcu i kwietniu w Ameryce Południowej, Azji i Afryce, z udziałem ponad 350 ekspertów reprezentujących działy IT, zespoły projektowe i działy produktowe kierujące transformacją internetową i mobilną banków.
 
W związku z rosnącym wykorzystaniem telefonów komórkowych we wszystkich aspektach życia codziennego i biorąc pod uwagę, że przeciętna osoba nawiązuje prawie 200 kontaktów przez telefon komórkowy dziennie, możliwości pozyskania zaangażowania i lojalności klientów w sektorze finansów osobistych wydają się oczywiste. Dla instytucji finansowych sfera mobilna na pewno nie jest nowością. Należały one do pierwszych podmiotów zainteresowanych ewolucją mobilną i wykorzystywały tradycyjne wiadomości oraz telefonię w celu usprawnienia komunikacji z klientami już w początkowej fazie rozwoju sieci telekomunikacyjnych.
 

APLIKACJE MOBILNE I WRAŻENIA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI

 
W 2016 roku każdego dnia wprowadzane są nowe rozwiązania i funkcje wykorzystujące telefony komórkowe, dzięki którym korzystanie z bankowości staje się łatwiejsze, wygodniejsze i bardziej dostępne. Bezkontaktowe płatności w punkcie sprzedaży za pośrednictwem aplikacji bankowych umożliwiają konsumentom dokonywanie płatności za towary i usługi bez wyjmowania gotówki czy karty z portfela. Aparat zainstalowany w smartfonie stanowi już element usług bankowości, pomagający klientom w dokonywaniu płatności w ciągu kilku sekund i bez konieczności wpisania choćby jednej litery czy cyfry w aplikacji.
 

 

 

 

 
 
Profesjonalne systemy obsługi wiadomości SMS, cieszące się zaufaniem banków od niemal dwóch dziesięcioleci, udoskonalają swoje funkcje przetwarzania i raportowania oraz szybko dodają nowe rozwiązania. Systemy te już istnieją, są dobrze zintegrowane z istniejącą działalnością bankową i wprowadzają nowe zastosowania swojej tradycyjne roli obejmującej ostrzeżenia i powiadomienia.
 
Niektóre banki wykorzystują profesjonalne kanały SMS-owe do usprawnienia przyjęcia przez klientów swoich aplikacji mobilnych oraz do dostarczania kluczy aktywacyjnych do swoich aplikacji.
 
Zaproszenie SMS-owe to proces, w ramach którego w wiadomości SMS, zazwyczaj wysyłanej przez pracownika banku w trakcie konsultacji z klientem, dostarczane jest łącze umożliwiające bezpośrednie pobranie aplikacji. Pomaga to bankom zachować wysoki poziom kontroli nad procesem instalacji aplikacji i minimalizuje liczbę niepowodzeń podczas instalowania aplikacji.
 

WIELOKANAŁOWOŚĆ – WYZWANIE I SZANSA

 
Kolejnym obszarem, który zdaniem uczestników warsztatów cieszy się coraz większym zainteresowaniem, są rozwiązania umożliwiające komunikację wielokanałową. Wyzwanie na kolejne lata to: jak najlepiej dotrzeć do użytkowników różnych kanałów i urządzeń, priorytetyzować media komunikacyjne i zapewnić bezproblemowe przechodzenie pomiędzy kanałami – zgodnie z preferencjami i wyborem użytkowników.
 
Branża finansowa doskonale rozumie potencjał telekomunikacji i jej znaczenie w ewolucji usług bankowości mobilnej. Oczekiwania są ogromne, podobnie jak zapotrzebowanie na odpowiednio dostosowane rozwiązania biznesowe, które mogą rozwiązać konkretne problemy i zostać wdrożone bezproblemowo.
 

 
Bankowość bezoddziałowa to trend, o którym wiele się mówi. Jego sukces zależy głównie od technologii, oprogramowania i rozwiązań warunkujących wrażenia użytkowników. Aby działać bezproblemowo, bankowość bezoddziałowa wymaga doskonałych i maksymalnie skutecznych technologii. Bankowość tego rodzaju, zarządzana przez efektywne i myślące przyszłościowo działy IT, stale poszukuje możliwości usprawnień oraz dobrych źródeł informacji o innowacjach w branży mobilnej i bankowości.
 
Unikalne wrażenia dla użytkowników we wszystkich punktach kontaktu usługi finansowej – od ekranu bankomatu po interfejs sieciowy bankowości internetowej i aplikację mobilną – postrzegane są jako istotny czynnik decydujący o jakości obsługi, a nawet o zatrzymaniu klientów. Faktyczne wdrożenie nadal różni się w zależności od priorytetów strategicznych poszczególnych instytucji finansowych.
 

CO DALEJ?

 
Przyszłościowo nastawione banki prowadzą programy eksperymentalne z komponentami społecznościowymi w usługach bankowości. Funkcje czatu i wideo w aplikacji wydają się stanowić następny duży krok, umożliwiający osobisty kontakt z bankiem w czasie rzeczywistym, zapewniający bardziej indywidualne wrażenia i lepszą jakość obsługi.
 
Inne instytucje dodają do swoich aplikacji elementy rzeczywistości rozszerzonej, kształtujące wrażenia użytkowników bankowości zgodnie z wymaganiami przedstawicieli pokolenia zaznajomionego z technologią, którzy mogą mieć zupełnie inne kryteria przy podejmowaniu decyzji o wyborze dostawców usług finansowych.
 
Warsztaty MBW odbyły się w Bogocie, Buenos Aires, Sao Paolo, Dunaju, na Bali, w Watami (Kenia) i w Akrze. Spotkania w ramach tej serii będą kontynuowane już wkrótce i będą obejmować jeszcze więcej tematów, prezentacji ekspertów oraz możliwości wymiany wiedzy dotyczącej najnowszych trendów i aktualności w dziedzinie technologii mobilnych oraz bankowości.
 
Więcej zdjęć można obejrzeć w galerii Flickr!