WIADOMOŚCI

Zmiana trendów w ocenie propozycji SMS-owej zapory ogniowej

Published on:22 / March / 2016

Zmiana trendów w ocenie propozycji SMS-owej zapory ogniowej

W dniach 7–10 marca w Brukseli nasi eksperci ds. współpracy z operatorami wzięli udział w spotkaniu grupy GSMA Wholesale Agreements and Solutions, promując nasze rozwiązania dla operatorów skupiające się na monetyzacji możliwości związanych z wiadomościami w krajobrazie rozwijających się SMS-ów A2P oraz oferujące nowe rodzaje strumieni dochodów.

SMS-owe zapory ogniowe stanowią istotny element tworzenia odpowiedniej strategii monetyzacji SMS-ów A2P, zapewniając operatorom sieci komórkowych możliwość analizy i ochrony sieci, tak aby przyjmowane i dostarczane były jedynie właściwie rozliczone wiadomości przychodzące.

Zapotrzebowanie na SMS-owe zapory ogniowe przyczyniło się do powstania wielu dostawców, co daje operatorom sieci komórkowych możliwość wyboru, ale jednocześnie komplikuje proces selekcji.

Standardowe podejście stosowane przez operatorów sieci komórkowych obejmuje porównanie funkcji zapory ogniowej, ocenę warunków finansowych oferowanych przez każdego dostawcę oraz ocenę wielkości problemu związanego z obchodzeniem SMS-ów A2P. Choć wszystkie te działania stanowią logiczny pierwszy krok, chcielibyśmy zaproponować nieco inne podejście.

Jednym z obecnie dominujących trendów jest oferowanie zapór ogniowych i rozwiązań obejmujących monetyzację A2P bez konieczności ponoszenia wydatków kapitałowych przez operatora sieci komórkowej, co czyni typowy proces oceny dostawcy dyskusyjnym ze względu na brak wartości do porównania. Niektórzy operatorzy po prostu pomijają ten element równania i przeprowadzając proces oceny obejmujący porównanie funkcji technicznych i analizę warunków finansowych. Jeśli jednak wszystkie te aspekty są równe, co decyduje o wyborze konkretnego dostawcy?

Ochrona sieci przed obejściem SMS-ów A2P to tylko jeden z elementów całego systemu. Właściwy partner operatora sieci komórkowej może nie tylko pomóc w spieniężeniu możliwości, lecz także tworzy wartość w ramach tego procesu. Zdolność tworzenia ruchu zależy od możliwości technicznych i operacyjnych operatora do zaspokojenia oraz stworzenia zapotrzebowania na usługi SMS A2P w całym krajobrazie możliwości.

Zdolność firmy Infobip do realizacji potencjału SMS-ów A2P zaledwie rozpoczyna się od rozmieszczenia SMS-owej zapory ogniowej; wartość dodana powstaje poprzez uwzględnienie możliwości na wszystkich, nie tylko podstawowych poziomach. Możliwości te obejmują pozycjonowanie SMS-owej zapory ogniowej, monitorowanie usług, blokowanie, koncentrację na monetyzacji, ramy czasowe oraz zarządzanie ekosystemem.

Poprzez takie holistyczne podejście Infobip wnosi wartość nie tylko za sprawą najnowocześniejszych technicznych rozwiązań problemu obchodzenia SMS-ów A2P, lecz także za sprawą wdrożenia długoterminowej strategii rozwoju SMS-ów A2P w różnych pionach. Nasza firma stale poszerza swoją globalną obecność i powiększa bazę klientów, budując ekosystem oraz tworząc możliwości dla operatorów sieci komórkowych, których inni dostawcy nie są w stanie zapewnić. Wykwalifikowani konsultanci oraz technologie umożliwiające wsparcie strategii operatorów w każdym segmencie pozwalają nam zoptymalizować ekosystem w celu maksymalizacji zysków z SMS-ów A2P.

Blog post by Amir Babovic, Director Operator Strategy and Partnerships, .(JavaScript must be enabled to view this email address)