WIADOMOŚCI

Zwiększenia zaangażowania użytkowników w korzystanie z aplikacji mobilnej dzięki sprawdzaniu numer

Published on:28 / June / 2016

WYJDŹ POZA SAMOPOTWIERDZENIEPRAWIDŁOWOŚCI NUMERU

 
Co roku miliony użytkowników bezskuteczniepróbują zweryfikować konta umożliwiającekorzystanie z aplikacji lub serwisów podającnumer, na który nie można otrzymywać SMS-ów(np. numer telefonu stacjonarnego lubnieaktywny numer). Firmy tracą tych klientów, aklienci po prostu tracą. Weryfikacja numerówtelefonów komórkowych zwiększa efektywnośćkomunikacji mobilnej, zapewnia wysokiewspółczynniki konwersji i poprawia relacje zklientami. Jeśli Twój dostawca wiadomościnie oferuje sprawdzenia/weryfikacji numeru telefonu, być może tracisz tysiące potencjalnychklientów.

 

NA CZYM POLEGA SPRAWDZENIE  NUMERU? 

 
Większość systemów obsługi SMS-ów oferuje  podstawową logikę, która weryfikuje, czy  podany przez użytkownika numer ma format  prawidłowy dla danego kraju. Na przykład w  Ameryce Północnej używamy numeru  kierunkowego i siedmiocyfrowego numeru  telefonu, np. 604-566- 9031 (siedziba główna  Infobip w Ameryce Północnej); jeśli użytkownik  poda mniej niż 10 cyfr, numer jest  nieprawidłowy. Jeśli użytkownik poda więcej niż  10 cyfr, numer jest nieprawidłowy. Ten test  pomaga też ograniczyć wpisywane dane do  określonego regionu lub wstępnie wypełnić  formularze dla danego kraju, regionu lub okręgu.  To tylko podstawowa logika, ale sprawdzanie  numerów rozwija ten proces o ustalenie, jakiego  rodzaju jest to numer. Dostawcy SMS-ów  wykorzystują opublikowane bazy danych  numerów i testy sieciowe do ustalenia, czy  numer jest aktywny i czy należy do telefonu  komórkowego, czy też stacjonarnego.  
 
Prawdziwe sprawdzanie numerów telefonów  weryfikuje numery telefonów w czasie  rzeczywistym. Gdy użytkownik wpisze numer  telefonu, system sprawdza, czy jest to telefon  komórkowy, czy też stacjonarny, a w razie  konieczności sugeruje, aby użytkownik podał  inny numer telefonu. Aplikacje mogą nawet  dezaktywować pole „dalej” do momentu, aż  użytkownik wpisze prawidłowy numer telefonu.  Ten prosty krok pomaga zmniejszyć liczbę  błędów i poziom frustracji.  
 
Sprawdzanie numerów telefonów komórkowych  wykracza poza samą weryfikację nowych  użytkowników; zweryfikowane numery można  wykorzystać do sprawdzenia, czy telefon klienta  jest włączony bądź też działa w roamingu. Pierwszym krokiem jest jednak upewnienie się,  że dany numer telefonu jest numerem, o który  nam chodzi. 
 

SPRAWDZANIE NUMERÓW ZWIĘKSZA  WSPÓŁCZYNNIK WERYFIKACJI  

 
Snapchat, WhatsApp i Facebook wykorzystują  sprawdzanie numerów telefonów do weryfikacji i  uwierzytelniania nowych użytkowników.  Aplikacje te muszą zapewnić, że nowe konta są  powiązane z rzeczywistymi osobami, i to  osobami korzystającymi ze smarfonów. Jednym  z najlepszych sposobów potwierdzania  użytkowników, weryfikacji numerów i  potwierdzania urządzeń jest wysłanie SMS-a na  numer telefonu komórkowego. Ponieważ  weryfikacja numeru telefonu jest jednym z  pierwszych kontaktów użytkownika z firmą, jej  bezproblemowy przebieg ma krytyczne  znaczenie. Proces ten jest jednak również  zależny od użytkownika – klient musi podać  numer telefonu, który może odbierać SMS-y (np.  smartfon w przypadku aplikacji, telefon z  odpowiednimi funkcjami w przypadku innych  zastosowań).  
 
W zaskakująco wielu przypadkach klienci  podają numer telefonu, który nie może odbierać  wiadomości tekstowych. Może to być numer  błędny, stary, stacjonarny lub VoIP. Żaden z  powyższych rodzajów numerów nie umożliwia  odbierania SMS-ów ani korzystania z aplikacji  mobilnych. Proces weryfikacji staje wówczas w  miejscu. Jak duży jest to problem? Badanie  przeprowadzone przez Ponemon  Institute wykazało, że od 11% do 20%  jednorazowych haseł wysyłanych SMS-em  nie trafia do odbiorcy, a w niemal 50%  przypadków przyczyną tych niepowodzeń jest  podanie nieprawidłowego numeru telefonu  komórkowego przez użytkownika. Odsetek  omyłkowo podanych numerów telefonu stacjonarnego  zamiast numerów telefonu komórkowego zależny jest od  regionu. Odsetek ten jest najwyższy w Meksyku i  Indiach.  
 
Niezależnie od przyczyny, wpisanie  nieprawidłowego numeru telefonu uniemożliwia  zweryfikowanie użytkownika, korzystanie z  aplikacji i zostanie klientem. Najpewniej jest to  też źródło frustracji. Rozwijające się startupy  tracą w ten sposób inwestycję w pozyskiwanie  klientów i zwiększają koszty w przeliczeniu na  użytkownika. Nie wspominając o szkodzie dla  marki i potencjalnych przyszłych użytkownikach.  Problem może i został spowodowany przez  użytkownika, ale jego rozwiązanie jest sprawą  marki.  
 
Wiele aplikacji i serwisów oferuje weryfikację za  pośrednictwem wielu kanałów, jeśli SMS nie  pozwala zakończyć procesu. Na przykład,  niektóre aplikacje oferują funkcję failover,  pozwalającą dokonać weryfikacji za  pośrednictwem drugorzędnego dostawcy SMS- ów, systemu interaktywnej odpowiedzi głosowej  (IVR) (automatycznie lub na żądanie  użytkownika poprzez opcję „Zadzwoń do mnie”)  bądź komunikaty wypychane.  
 
Problem z weryfikacją Rozwiązanie sprawdzania numeru
Czy numer telefonu jest prawidłowy? Numer do sprawdzenia względem kraju lub regionu
Czy numer znajduje się w obsługiwanym regionie? Jeśli numer jest prawidłowy dla danego regionu, należy sprawdzić, czy obsługuje SMS-y dwukierunkowe i inne usługi
Czy jest to numer telefonu komórkowego? W razie potrzeby można użyć list operatorów, wiadomości testowych, a jeśli te sposoby weryfikacji zawiodą, przejść do weryfikacji głosowej
 
Sprawdzanie numerów telefonów  komórkowych przeprowadzane jest zazwyczaj  jednorazowo, w ramach pierwszego kontaktu  klienta z aplikacją lub usługą, ale korzyści w  zakresie zaangażowania klientów, marketingu i  wsparcia odczuwane są przez cały cykl życiowy  relacji z klientami.  
 

WŁAŚCIWA WERYFIKACJA ZAPEWNIA  MAKSYMALNE KORZYŚCI Z RELACJI Z  KLIENTAMI  

 
W przypadku nowej aplikacji, odnotowującej  olbrzymi współczynnik wzrostu, nawet niewielki  odsetek nieprawidłowych numerów może  przełożyć się na miliony nieudanych weryfikacji i  straconych użytkowników. Skuteczniejsza  weryfikacja pomaga firmom potwierdzić, że  użytkownicy są tym, za kogo się podają. Do  zweryfikowanych użytkowników można łatwiej  dotrzeć i łatwiej ich wspierać. Weryfikacja daje  też poczucie bezpieczeństwa podczas  korzystania z aplikacji lub usługi. Weryfikacja  numerów telefonów komórkowych ma zasadnicze  znaczenie w przypadku rozwiązań uwierzytelniania  dwukierunkowego (2FA) na podstawie SMS- ów do zabezpieczenia, aktywacji lub weryfikacji  kont. Skuteczne sprawdzanie numerów  telefonów komórkowych umożliwia firmom  zmaksymalizować współczynniki konwersji i  zapewnić użytkownikom najlepsze wrażenia  podczas weryfikacji.  
 
Zweryfikowani użytkownicy to cenni  użytkownicy.  
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O  SPRAWDZANIU NUMERÓW!  

WIĘCEJ INFORMACJI