Usługi

Wyszukiwanie HLR

Rzetelna walidacja numeru telefonu komórkowego

Komunikacja SMS jest przystępnym mechanizmem komunikacji z klientem. Trzeba jednak pamiętać, że abonenci zmieniają numery, podróżują lub zmieniają operatora sieci zatrzymując pierwotny numer.
Śledzenie tych wszystkich zmian może być wymagające i prowadzić do zawyżenia kosztów obsługi kampanii SMS oraz zredukowanej stopy zwrotu z inwestycji.

Rozpoznanie potrzeby walidacji numeru

Kampanie SMS mogą być zaprojektowane tak, aby działały w określonym przedziale czasu lub docierały do specyficznych odbiorców w wybranym regionie. Zdarza się jednak tak, że klient opuści sieć lub wyłączy telefon na czas spotkania. Dlatego też wiedza o dostępności numerów, może znacząco zredukować koszt kampanii SMS.

Technologia wyszukiwania HLR firmy Infobip

Co to jest wyszukiwanie HLR? HLR to skrót od angielskiego Home Location Register, oznaczający rejestr wszystkich numerów zarejestrowanych w danej sieci GSM. HLR przetrzymuje informacje o identyfikatorach kart SIM abonentów (IMSI) oraz numerach komórkowych (MSISDN).


HLR Lookup


Usługa wyszukiwania HLR firmy Infobip łączy się z macierzystą siecią komórkową operatora i sprawdza czy aparat abonenta działa w roamingu i czy jest w tej chwili aktywny czy może został wyłączony. Dodatkowo, przy zwiększonej popularności MNP (Mobile Number Portability – Przenośność numerów) abonenci częściej niż kiedykolwiek zmieniają dostawców usług, zatrzymując pierwotny numer telefonu.
Wyszukiwanie HLR jest w stanie dostarczyć informacje na temat oryginalnej i obecnie używanej sieci abonenta.

Duże i średnie przedsiębiorstwa, dystrybutorzy i inne instytucje chcące zapewnić szybką i dokładną realizację swoich kampanii wysyłkowych, mogą teraz bardzo łatwo i bezzwłocznie sprawdzić i zredukować koszty komunikacji.

Główne cechy i korzyści

  • Wzrost zysków i zwiększenie zasięgu usług
  • Ograniczenie kosztów i zwiększenie dokładności komunikacji
  • Ominięcie opłat międzysieciowych przez optymizowanie trasy wiadomości
  • Optymalizacja rozliczania usług
  • Pakiety wyszukiwań HLR, dostosowane do rynkowych wymagań i trendów
  • Wsparcie techniczne 24/7/365
  • Gwarancja jakości i dostępności usług (QoS)
  • Możliwość użycia razem z innymi produktami Infobip.

IMSI - International Mobile Subscriber Identity to unikalny numer, wypalony na karcie SIM. IMSI jest używane do uwierzytelniania i identyfikacji abonenta w sieci operatora.

MSISDN -  Obecnie używany numer telefonu. Przechowywany nie na karcie SIM, a po stronie operatora sieci komórkowej. Taka koncepcja pozwala na zmianę numeru telefonu bez zmiany karty SIM (która zawiera tylko IMSI).
 

Zarejestruj się, aby rozpocząć korzystanie z naszych usług jeszcze dzisiaj!