Łączność

Technologia

Najwyższej klasy, niezawodne i skalowalne rozwiązanie

Wykorzystaj zaawansowaną i wydajną platformę komunikacyjną, w całości stworzoną przez ekspertów tej branży.

Centrum danych

Cały system Infobip działa w oparciu o wysokiej jakości, geograficznie rozproszone centra danych. Serwery w klastrze komunikują się przez światłowody. Dzięki takiej konfiguracji osiągamy najwyższą wydajność. Połączenia IP pomiędzy centrami danych odbywają się poprzez BGP (Border Gateway Protocol).

Nasze rozwiązanie, które zostało zaprojektowane w sposób zapewniający jego odporność na błędy, jest niezawodne i skalowalne, a specjalny nacisk został położony na jego bezpieczeństwo osiągane przy pomocy tunelowania VPN oraz standardu IPsec. Nadmiarowa infrastruktura jest hostowana w geograficznie rozproszonych centrach danych, wyposażonych w wielopoziomowe zasilanie awaryjne zapewniające nieprzerwaną pracę platformy.

Wysokiej wydajności platforma firmy Infobip
 


architecture


Zalety

Wielowarstwowa architektura jest tak zaimplementowana, aby umożliwić wygodne zarządzanie systemem i połączenie z klientem.

WARSTWA ŁĄCZNOŚCI Z KLIENTEM

Ta warstwa zapewnia klientom wiele różnych opcji połączenia.

 • Opcje połączenia: SMPP, HTTP, JSON, XML; elastyczne dla różnych typów kodowania
 • Wiele jednoczesnych połączeń SMPP dla tego samego konta

WARSTWA PRZEDSIĘBIORCZA

Podsystem bilingowy – biling oraz raporty tworzone w czasie rzeczywistym i wyposażone w dodatkowe funkcje: wiele kont i profili trasowań na jednym bilingu.

 • Przyjazna dla użytkownika aplikacja trasowania
 • Baza danych
 • Administracja
 • Raportowanie

WARSTWA TRASOWANIA

Ta część stanowi jądro wysokiej wydajności platformy transakcji mobilnych i obejmuje wszystkie kluczowe elementy naszego systemu.

 • Podsystemy monitorowania i alarmowania – aktywne monitorowanie QoS – opóźnienia, kodowania, wszystkie cechy standardu GSM; te żywotne elementy naszej platformy zapewniają najwyższą jakość usługi
 • Podsystem automatycznego trasowania – współdziałanie z systemem monitoringu i alarmowania pozwala temu systemowi na automatyczne wybranie najbardziej optymalnej trasy w danym przedziale czasowym
 • Przyporządkowanie kont – każde konto ma swoją kolejkę, nigdy nie zakłócaną przez obcy ruch, co pozwala nam na obsługę masowych wysyłek oraz na utrzymanie najwyższej jakości obsługi
 • Elastyczność – dla każdego konta można zdefiniować osobną logikę trasowania
 • Trasowanie MNP – nasz system HLR zapewnia dostarczenie wszystkich wiadomości, nawet jeśli poszczególni abonenci zmienili operatora sieci

WARSTWA ŁĄCZNOŚCI Z OPERATOREM

Obsługa bilingów i kwestii finansowych, takich jak problemy wynikłe z kodowania lub wielokrotnych połączeń.

 • Bezpośrednie połączenia z operatorami na całym świecie
 • Własna sieć SMSC w celu utrzymania globalnej łączności SS7