Dla Przedsiębiorstw

Infobip USSD

Sterowana za pomocą menu, dwukierunkowa komunikacja między abonentami i aplikacjami

USSD umożliwia interaktywną, obsługiwaną przy pomocy menu, dwukierunkową komunikację pomiędzy abonentem i aplikacją, oferując szybki i bezpośredni środek współpracy z klientami.

Jak to działa

USSD uruchamiane jest w trybie sesji lub „konwersacji”. Użytkownik komunikuje się z aplikacją nawigując poprzez strukturę komend skomponowaną w przejrzyste menu. Konfigurowalne menu i usługi mogą być łatwo tworzone przy użyciu kreatora USSD firmy Infobip. Technologia USSD nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania instalowanego na telefonie komórkowym czy karcie SIM. Sesja może być zainicjowana przez użytkownika lub przez system, przy użyciu wiadomości SMS, rozmowy głosowej, uprzednio zdefiniowanego wyzwalacza internetowego lub krótkiego kodu USSD.

To rozwiązanie oparte jest na latach doświadczeń firmy Infobip na rynku telekomunikacyjnym. Jest stabilne i bezpieczne, zdolne sprostać wszelkim wymaganiom. Infobip USSD płynnie integruje się z dowolną platformą, niezależnie od branży, w której ma być zastosowane.

Cechy

  • Zaawansowana łączność API pozwalająca na tworzenie i dostosowywanie menu
  • Kreator menu, internetowe środowisko dla tworzenia dowolnych struktur nawigacji
  • Globalny zasięg obejmujący ponad 800 sieci w ponad 180 krajach
  • Szybka konfiguracja i elastyczność

Abonenci odbierają USSD jako usługę przyjazną i dostępną w dowolnym czasie i miejscu, z dowolnego telefonu komórkowego.

Szeroki wachlarz dostępnych aplikacji, czyni z USSD skuteczny, szybki, tani i wygodny kanał komunikacyjny. Ta usługa przyniesie Twojej Firmie wiele korzyści.

Korzyści

  • Zwiększenie wartości dodanej Twojej marki
  • Dotarcie do szerszego grona odbiorców
  • Ulepszenie usług i produktów
  • Zmniejszenie kosztów komunikacji
  • Zwiększenie lojalności klienta

Skontaktuj się z nami dzisiaj i uzyskaj dodatkowe informacje o USSD.